Siirry sisältöön

Kahdeksaa hanketta esitetään rahoitettavaksi vuoden 2019 viimeiseltä hakujaksolta

18.12.2019 | 6AikaUutiset

6Aika-strategian johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 18.12. hakujaksolla 10.8.-18.10.2019 jätettyjä hankehakemuksia.

Johtoryhmä esittää neljää EAKR-hanketta ehdollisesti rahoitettavaksi:

  • Circhubs ILPO (hakemusnumero 307671)
  • CircularHoodFood Kiertotalous kaupunkikortteleissa – ruoan vähähiilisyys, urbaani tuotanto ja biojätteen kierto (hakemusnumero 307640)
  • Carbon neutral tourism through smart solutions (hakemusnumero 307598)
  • CarbonWise (hakemusnumero 307617)

ILPO-hanke auttaa yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja. CircularHoodFood-hankkeessa edistetään kiertotalousratkaisuja kaupunkiympäristössä ja ruokaan liittyvän hiilijalanjäljen pienenemistä. CarbonWise-hanke lisää puolestaan yritysten tietoisuutta hiilijalanjäljestä, tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen. Carbon neutral tourism -hankkeen tavoitteena on rakentaa matkailualan toimijoiden käyttöön uusi, dataa hyödyntävä toimintamalli ja digitaaliset työkalut muutoksessa kohti matkailualan hiilineutraaliutta.

ESR-hankkeista rahoitukseen esitetään neljää hanketta:

  • ROBOBOOST (hakemusnumero 105537)
  • Osaamo (hakemusnumero 105597)
  • Kaupunkimallien osaamispääoman kehittäminen 6Aika-kaupungeissa – KAOS (hakemusnumero 105621)
  • Digipoint (hakemusnumero 105624)

ROBOBOOST tuo yhteen robotiikan ja oheisteknologioiden toimijoita ja kehittää yhteistyömalleja työelämän ja oppilaitosten välille. Hanke lisää toimijoiden osaamista robotiikasta ja oheisteknologioista. Osaamo-hankkeen päätavoitteena on kehittää asiakaslähtöinen palvelukokonaisuus, joka tehostaa työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä työvoiman saatavuutta työnantaja-asiakkaille. KAOS-hanke lisää 3D-kaupunkimallintamisen osaamista ja hyödyntämistä yrityksissä ja hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Digipoint-hanke kehittää puolestaan työnhakijoiden väyliä digialan työelämään ja koulutukseen ja tuottaa osaavaa työvoimaa työvoimapulasta kärsiville teknologia-aloille. Tavoitteena on myös palveluun tulevien henkilöiden sosiaalisten taitojen ja elämänhallinnan vahvistaminen.

Seuraavaksi Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus käyvät hankekonsortioiden kanssa rahoitusneuvottelut, joiden jälkeen rahoittajat tekevät juridiset rahoituspäätökset hankkeiden rahoittamisesta.

Vuoden viimeisen jakson 6Aika-hankehakuun jätettiin seitsemän EAKR-hankehakemusta ja kaksitoista ESR-hakemusta.