Siirry sisältöön

Julkisten rakennusten energia- ja olosuhdedatan visualisointi

Opas kertoo siitä, miten rakennuksista kerättävää dataa tai tietoa voidaan visualisoida rakennusten käyttäjille ja kiinteistöammattilaisille mielekkäästi sekä mitä hyötyjä tällä voidaan saavuttaa. Opas perustuu Energiaviisaat kaupungit –hankkeessa toteutetuista kokeiluista saatuihin oppeihin.

Opas helpottaa datan visualisoinnissa alkuun pääsemistä, kerää yhteen hyviä esimerkkejä alalta sekä kokoaa oppeja hankkeessa toteutetuista kokeiluista. Tässä oppaassa keskitytään erityisesti rakennuksen energiankulutukseen ja olosuhteisiin liittyvän datan visualisointiin.

Opas julkisten rakennusten energia- ja olosuhdedatan visualisointiin