Siirry sisältöön

INKA-ohjelman ja 6Aika-kaupunkien yhteishaku yrityksille

04.05.2016 | 6AikaUutiset

Tekes avasi 3.1.2016 yrityksille suunnatun rahoitushaun INKA-ohjelman ja 6Aika-teemojen kehittämiseen. Haku koskee kansainvälistymistä suunnittelevia tai juuri kansainvälistymässä olevia suomalaisia yrityksiä ja siihen voivat osallistua sekä yksittäiset yritykset että yritysryhmät.

Hakuun liittyen Tekes järjesti huhtikuussa 2016 infotilaisuudet Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla, jotka keräsivät yli 100 osallistujaa. Tilaisuuksissa kuultiin, miten Tekes ja 6Aika-strategia ovat yhdistäneet voimansa suomalaisten yritysten saamiseksi kansainvälisille markkinoille. Onhan 6Aika-strategialla ja INKA-ohjelmalla varsin yhteneväiset tavoitteet: molemmat haluavat edesauttaa kaupunkiympäristöjen käyttöä kehitysalustana erityisesti yrityksiä ajatellen.

Yritykset mukaan kaupunkikehittämiseen

Tekes ja 6Aika-strategia ovat pohtineet, miten yritykset pääsisivät testaamaan ratkaisujaan yhdessä kuutoskaupunkien kanssa ja saisivat näin myös arvokkaita referenssejä. Tavoitteena on, että kaikki Suomen innovatiiviset alustavat olisivat avoinna yrityksille. Kaupungit puolestaan voisivat pilotoinnin kautta kehittää ja uudistaa omia palvelujaan.

Kuutoskaupunkien edustajat esittivätkin yrityksille toiveen lähestyä rohkeasti kaupunkeja ideoiden kanssa. Vaikka ideat eivät nykyisiin hankeaihioihin tai alustoihin sopisikaan, 6Aika-strategiaa kehitetään jatkuvasti myös yritysten tarpeita ajatellen. Tavoitteena ovat uudet ideat, palvelut ja työpaikat.

– 6Aika-strategia haluaa tarjota ympäristöjä, joissa voi kehittää ja testata tuotteita. Näiden ei välttämättä tarvitse vastata kaupunkien tarpeisiin, tarkentaa Oulun kaupungin 6Aika-koordinaattori Heikki Huhmo.

Tekesin näkökulmasta erityisesti sellaiset kokeilut, jotka ovat monistettavaissa muihin kaupunkeihin ja jopa kansainvälisesesti, ovat mielenkiitoisimpia. Tällaista toimintaa Tekes haluaa tukea INKA-ohjelman loppumisen jälkeenkin.

Yhteishaulla uusia innovaatioita

Yhteishaun tavoitteena on löytää hankkeita, jotka ratkaisevat älykkäiden kaupunkien haasteita ja joissa luodaan markkinoille uusia innovaatioita. Kaupungit tarjoavat haussa yrityksille mahdollisuuksia tehdä pilotteja aidoissa kaupunkiympäristöissä. Tekes kannustaa suunnittelemaan erityisesti sellaisia hankkeita, jotka edistävät pk-yritysten kansainvälistymistä.

Haussa on neljä painopistettä: Älykkäät kaupunkiympäristöt – kaupunginosakehitys, Kiertotalous ja teolliset symbioosit, Sähköinen asiointipalvelumalli sekä Terveys ja hyvinvointi. Tarkemmat sisällöt tämän linkin takaa.

Hakuaika on 8.3.–10.6.2016 ja päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään elo-syyskuussa 2016. Lisätietoa hankehausta Tekesin sivuilta.