Siirry sisältöön

ILPO kehittää mallin ilmastopositiivisille yritysalueille

Kuva: Shutterstock

Uusi 6Aika-hanke ILPO auttaa yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja. Huhtikuun alussa alkanut ILPO eli Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hanke tukee näin kaupunkeja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

ILPO-hankkeessa luodaan kiertotalouskeskuksia varten hiilitiekartat, joilla pystytään todentamaan päästöjä ja löytämään ratkaisuja ilmastovaikutusten minimoiseksi ja ilmastopositiiviseen toimintaan ja prosesseihin pääsemiseksi. Arvoketjuista hanke tarkastelee esimerkiksi energia-, raaka-aine- ja materiaalivirtoja yritysten välillä.

”Odotan paljon hankkeessa toteutettavalta ilmastopositiviisen yritysalueen mallilta. Malli kokoaa yhteen kaikki hankkeessa tunnistetut ja toteutetut hyvät käytännöt, kuten alue- ja yrityskohtaiset kokeilut, päästölaskentamenetelmät, hiilinielu- ja kompensaatiotoimet sekä tunnistetut tulevaisuudennäkymät ja kehityskohteet”, projektipäällikkö Outi Laikko Turun kaupungilta toteaa. Laikon mukaan malliin pyritään kokoamaan myös yrityksille suunnattuja suosituksia ilmastopositiivisen ja kiertotaloutta edistävän liiketoiminnan kehittämiseen.

Monipuolista osaamista hanketiimissä

Laikko pitää hankkeen vahvuutena osatoteuttajien muodostamaa kokonaisuutta, jossa yhdistyvät tutkimusmaailman osaaminen, liiketoiminnan kehittäminen, kaupunkien kunnianhimoiset ilmastotavoitteet sekä aktiivisesti toimintaansa kehittävät kiertotalousalueet.

”Osalla toimijoista on jo valmiina olemassa hyvät yritysverkostot, joten liikkeelle päästään nopeasti. Myös kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä verkostoja on jo olemassa, ja tavoitteena onkin hyödyntää niissä käytävää vuoropuhelua hankkeen edetessä”, Laikko sanoo.

ILPO-hanke aikoo hyödyntää päättyneessä 6Aika-hankkeessa Circhubs, Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset rakennettua yritysverkostoa sekä hankkeen brändiä, viestintäkanavia ja -alustoja.

ILPOn toimintakausi jatkuu ensi vuoden loppuun saakka. Hanketta koordinoi Turun kaupunki, muut osapuolet ovat Business Tampere, Lounais-Suomen Jätehuolto, Tampereen yliopisto ja Vantaan kaupunki. Hankkeen budjetti on 1 031 302 euroa.

Lue lisää ILPO-hankkeen tavoitteista

Lisätietoja:
Outi Laikko
projektipäällikkö
Turun kaupunki
puh. 050 5590 799, outi.laikko(at)turku.fi