Siirry sisältöön

HNRY-hankkeen pilotti muovien kierrätyksestä käyntiin Vuosaaren satamassa

16.11.2020 | HelsinkiUutiset

Kuva Vuosaaren satamasta: Satu Pasanen/VTT

Muovien kierrättäminen on keino, jolla yritykset voivat pienentää ilmastovaikutustaan ja edistää materiaalien kestävää käyttöä. VTT, Helsingin kaupunki ja Helsingin Satama pilotoivat yrityskumppaniensa kanssa muovinkierrätystä Vuosaaren satamassa 16.11. – 31.12.2020. Tavoitteena on selvittää, miten muovien kierrätystä voidaan tehostaa satama-alueella. Pilotti on osa HNRY, Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hanketta.

”Haastattelimme Vuosaaren sataman yrityksiä, ja saimme viestejä tarpeista kierrättää muoveja ja keskittää jätehuoltoa. Muovien koe- ja yhteiskeräys on yritysalueilla verrattain uutta toimintaa, joten päätimme ryhtyä käytännön pilottiin”, kuvailee kokeilun syntyhistoriaa projektiasiantuntija Saara Pellikka Helsingin kaupungilta.

Eri jätejakeiden, kuten muovien, lajittelukäytännöt vaihtelevat Vuosaaren satamassa, koska yritykset ovat useimmiten itse järjestäneet jätehuoltonsa. Kierrätys on mahdollista vain, jos alueella syntyvät jätemuovivirrat ovat riittävän suuria ja muovit laadultaan kierrätyskelpoisia. Nyt järjestettävän koekeräyksen avulla saadaan käytännön tietoa alueella syntyvien muovijakeiden laaduista, puhtausasteesta ja määristä.

Muovipilotti on osa HNRY-hankkeen konseptointityötä, jossa VTT kehittää ja testaa yritysten kanssa hankkeessa luotuja hiilineutraalia toimintaa edistäviä toimintamalleja. VTT analysoi pakkaus- ja logistiikkajätevirtoja ja jätemuovin kierrätystä, arvioi yritysalueiden päästöjä ja kehittää yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia.

”Vuosaaren muovipilotista saamme tutkimukseen perustuvaa arvokasta tietoa HNRY-hankkeessa kehitettävään muovinkierrätyskonseptiin. Satama on ikänsä ja yritystoimintansa takia ainutlaatuinen pilotointialue, josta saatuja kokemuksia voimme hyödyntää muuallakin”, kertoo VTT:n tutkija Satu Pasanen.

Pilotissa kokeillaan uudenlaista muovien keräystapaa, jossa yritykset toimittavat muovijätteensä väliaikaiselle yhteiskeräyspisteelle satama-alueella. Muovit kerätään Europress Group Oy:n SCALETIPPER X1 -jätepuristimeen, johon on integroitu älykäs SMART Scale -järjestelmä. Uusi teknologia mahdollistaa jätteiden punnitsemisen ja seurannan yritystasoisesti.

”On hienoa, että satama-alueen yritykset pääsevät ensimmäisenä testaamaan uutta jätepuristinta käytännössä. Helsingin satamalle on tärkeää mahdollistaa ja tukea asiakkaiden ja sidosryhmien matkaa kohti hiilineutraalimpaa toimintaa,” toteaa Helsingin sataman kestävän kehityksen päällikkö Andreas Slotte.

Muovipilottiin ovat jo lähteneet mukaan seuraavat Vuosaaren satamassa toimivat yritykset: SA-TU Logistics Oy, Nurminen Logistics Oyj, Steveco Oy, Pihakatti Oy, Arctic Container Oy ja Container-Depot Ltd Oy. Muilla satama-alueen yrityksillä on vielä mahdollista ilmoittautua mukaan.

Lisätietoja:

Satu Pasanen
tutkija
Teknologian tutkimuskeskus VTT
puh. 040 516 0577, satu.pasanen(at)vtt.fi

Saara Pellikka
projektiasiantuntija
Helsingin kaupunki
puh. 040 671 2078, saara.pellikka(at)hel.fi

Susanna Suomalainen
projektikoordinaattori
Helsingin kaupunki
puh. 040 674 9950, susanna.suomalainen(at)hel.fi