Siirry sisältöön

Hiilineutraalit alueet kaupungissa: Hiedanranta, Tampere

Kaupungin tavoitellessa hiilineutraaliutta ja ilmastokestävää rakentamista on totutuista tavoista poikettava ja kehitettävä uusia tapoja. Kaupungilla on työkaluinaan esimerkiksi kaavoituksen luomat mahdollisuudet sekä ohjaava vaikutus kehitykselle asetettujen tavoitteiden ja strategian avulla. Hiilineutraalisuustavoitteiden kannalta tulee ymmärtää, mistä päästöt muodostuvat sekä miten niihin voi vaikuttaa.

Aluetta rakentaessa päästöjä syntyy esirakentamisesta, rakennusten rakentamisesta sekä käytönaikaisista päästöistä (energia, liikenne, muu kulutus). Rakennuksen tuote- ja rakentamisvaiheen päästöihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi hyödyntämällä vähähiilisiä ratkaisuja rakennuksissa. Käyttövaiheessa voidaan käyttää vähäpäästöisiä energiamuotoja ja elinkaaren lopussa, kun rakennuksia puretaan, purkujäte voidaan hyödyntää uusien rakennusten ja alueiden rakentamisessa.

Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on tehty erilaisia selvityksiä, jotka tukevat hiilineutraalien alueiden rakentamista. Tampereen Hiedanrannan alueelle selvityksiä on toteutettu kaavoituksen roolista, Tampereen kaupunkistrategiasta, Hiedanrannan kaavoituksesta sekä Hiedanrannan energiajärjestelmästä.

Tässä selvityksessä kaikki Hiedanrantaa koskevat osa-selvitykset on koottu yhteen. Ne kaikki tukevat hiilineutraalin alueen rakentamista. Dokumentti sisältää linkit varsinaisiin selvitysraportteihin.

Hiedanranta selvitysten koonti (pdf)