Siirry sisältöön

HERCULES-hanke selvittää yhteyttä ilmastonmuutoksen ja terveysriskien välillä – kuutoskaupungit tutkimusalueina

Kuva: Pixabay

Turun yliopiston, Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen HERCULES-hanke tutkii yhteyttä ilmastonmuutoksen ja väestön terveysriskien välillä. Hanke ei ole 6Aika-hanke, mutta se tekee tiivistä yhteistyötä kuutoskaupunkien kanssa, ja kaupungit toimivat hankkeessa myös tutkimusalueina. HERCULES-hankkeelle myönnettiin vuoden alussa neljäksi vuodeksi eteenpäin tutkimusrahoitus Suomen Akatemian ilmasto- ja terveysaiheisessa CLIHE-ohjelmahaussa.

Ilmastonmuutos vaikuttaa suorasti ja epäsuorasti ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen pitkäaikaisten, monimutkaisten, usein näkymättömien mekanismien kautta. HERCULES-hanke tutkii ilmastonmuutoksen vaikutuksia kaupunkien eri väestöryhmiin yhdistelemällä ja analysoimalla useita eri tietoaineistoja. Alueellisen ilmastomallinnuksen tulokset kytketään yksityiskohtaiseen tietoon alueiden maankäytöstä ja maanpeitteestä sekä asukkaiden sosio-ekonomisesta asemasta ja terveydestä. Kun nämä tiedot yhdistetään kaupunkikehitykseen ja ilmastopolitiikkaan, kyetään arvioimaan, kuinka politiikkatoimilla voidaan vähentää ilmastonmuutoksen terveydelle aiheuttamia riskejä. Tutkimustulokset jalostetaan kuutoskaupunkeja koskevaksi ilmastoriskitietokannaksi. Tietokanta paljastaa, miten ilmastoriskit jakautuvat alueellisesti näiden kaupunkien sisällä, miten riskien jakautuminen muuttuu ilmaston lämmetessä, ja kuinka näitä riskejä voidaan hallita kaupunkien strategisessa suunnittelussa.

Neljästä osahankkeesta koostuvaa HERCULES-konsortiota (Health, risk and climate change: understanding links between exposure, hazards and vulnerability across spatial and temporal scales) sekä Turun yliopiston maantieteen osaston osahanketta johtaa maantieteen professori Jukka Käyhkö. Turun yliopiston kansanterveystieteen osahanketta johtaa professori Jussi Vahtera, Helsingin yliopiston osahanketta kaupunkiympäristöpolitiikan professori Sirkku Juhola, ja Ilmatieteen laitoksen osahanketta erikoistutkija Antti-Ilari Partanen.

HERCULES-hankkeen sivut

Lisätietoja:
Jukka Käyhkö
maantieteen professori
Turun yliopisto
jukka.kayhko(at)utu.fi