Siirry sisältöön

Happamat sulfaattimaat kiertotalous­hankkeissa: Case Välimaa ja Matalahti

CircVol-hankkeessa tutkittiin Oulun Välimaan kiertotalousalueen maaperän ja Naantalin Matalahden ruoppausmassojen (potentiaalisia) happamia sulfaattimaita. Happamat sulfaattimaat ovat kiertotalouden kannalta haasteellisia, koska ne ovat usein geoteknisiltä ominaisuuksiltaan heikkolaatuisia ja hapettuessaan niistä syntyy happamia valumavesiä ja metallipäästöjä.

Sulfaattimaiden esiintyminen voitiin ennustaa GTK:n karttapalveluiden avulla. Molemmista kohteista otettiin lisäksi näytteitä, joita tutkittiin sekä tuoreina eli hapettumattomina että hapettuneina. Näytteistä tutkittiin mineralogia, pH, sähkönjohtavuus, rikki- ja sulfaattipitoisuus, asiditeetti, orgaanisen aineksen määrä, kloridipitoisuus sekä haitallisten aineiden kokonaispitoisuudet ja liukoiset pitoisuudet. Näytteiden hapettumisasteella todettiin olevan huomattava vaikutus useimpiin analysoituihin ominaisuuksiin.

Selvityksen ovat tehneet Jaakko Auri, Timo Tarvainen, Marja Lehtonen, Jukka Räisänen, Stefan Mattbäck ja Jaana Jarva.

Happamat sulfaattimaat kiertotaloushankkeissa: Case Välimaa ja Matalahti (pdf)