Hankkeet

20.01.2015

6Aika-strategiassa on kolme painopistealuetta: avoimet innovaatioalustat, avoin data ja rajapinnat sekä avoin osallisuus ja asiakkuus. Kullakin painopistealueella on ollut kuutoskaupunkeja yhdistävä kärkihanke. Lisäksi käynnissä on pilotti- ja kokeiluhankkeita.

Avoimet innovaatioalustat

31.7.2018 päättyneessä Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeessa kuutoskaupungit kehittivät digitaalisia ja fyysisiä alustoja, joilla yrityksillä oli mahdollisuus testata tuotteitaan ja palveluitaan. Testaamista tehtiin kaupunkiympäristöissä, yhdessä käyttäjien kanssa. Yritykset, tutkimusorganisaatiot ja muut toimijat tekivät tutkimusta ja tuotekehitystä todellisissa olosuhteissa. Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen osatoteuttajia olivat Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit, Forum Virium Helsinki, Oulun yliopisto, Pirkanmaan liitto, Business Tampere ja Turku Science Park. Aikavälillä 1.2.2015–31.7.2018 toteutetun kärkihankkeen kokonaisbudjetti oli 12,4 M€.

Lisätietoja: hankepäällikkö Jari Jokisalo, puh. 046 923 1397, jari.jokisalo(at)businessoulu.com

Avoin osallisuus ja asiakkuus

30.4.2018 päättyneessä Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeessa kuutoskaupungit kehittivät uutta asiakaspalvelun mallia kaupunkeihin. Työtä tehtiin käyttäjälähtöisesti avoimen osallisuuden ja palvelumuotoilun keinoin, yhteistyössä tutkimus- ja kehittäjäyhteisöjen, yritysten ja asiakkaiden kanssa. Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen päätoteuttajana ja koordinaattorina toimi Turun kaupunki. Osatoteutuksista vastasivat Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Oulun kaupungit sekä Turun ammattikorkeakoulu. Myös Turun kaupungilla oli oma osatoteutus. Aikavälillä 1.4.2015–30.4.2018  toteutetun kärkihankkeen kokonaisbudjetti oli 8 980 000 euroa.

Lue lisää kuutoskaupunkien Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeesta ja sen tuloksista

Avoin data ja rajapinnat

31.12.2017 päättyneessä kuutoskaupunkien Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu avasivat tietovarantojaan avoimeksi dataksi yhteisiä toimintamalleja kehittäen ja noudattaen. Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen päätoteuttajana toimi Tampereen kaupunki, ja sitä koordinoi Business Tampere. Osatoteutuksista vastasivat Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Oulun kaupunkien lisäksi Forum Virium Helsinki, Turku Science Park ja Varsinais-Suomen liitto. Aikavälillä 1.7.2014–31.12.2017 toteutetun kärkihankkeen kokonaisbudjetti oli 8 100 000 euroa.

Lue lisää kuutoskaupunkien Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeesta ja sen tuloksista

Jaa artikkeli