Siirry sisältöön

Haku auki yrityksille: uusia ratkaisuja Nuuksion alueen saavutettavuu­teen

25.04.2018 | EspooUutiset

Kuva: Espoo Marketing, Joonas Vinnari

Nuuksioon haetaan yrityksiltä kahdesta neljään pilotoitavaa ratkaisua kesäksi ja syksyksi 2018. Kokeiluaika on minimissään kolme kuukautta ajanjaksolla 8.6 – 31.10.2018. Yhden pilotointijakson hinta on enintään 8 000 euroa ja hankintojen arvo on yhteensä enintään 33 000 euroa. Tarjoukseen sisältyy myös optio ratkaisujen pilotointien jatkohankinnasta kesälle 2019.

Piloteilla etsitään uusia ratkaisuja ja vaihtoehtoja liikkumiseen Nuuksiossa. Tarvitaan älykkäitä ratkaisuja siihen, miten houkutellaan ihmisiä liikkumaan Nuuksioon muullakin kuin omalla autolla, miten järjestetään alueen sisäinen liikenne ja miten pysäköidään ja viestitään niin että kävijät saavat alueen palveluista ja mahdollisuuksista (esim. parkkipaikkojen täyttö) reaaliaikaista tietoa.

Nuuksion alueen saavutettavuuden haasteet ovat moninaisia. Perille asti -hankkeen järjestämien Metrolla metsään? -työpajojen perusteella määriteltiin yleisiä kehityskohteita, joihin haetaan nyt konkreettisia pilotoitavia ratkaisuja. Tässä esimerkkejä:

  • ratkaisut kävijöiden viimeisten kilometrien ongelmaan
  • sisäisen liikenteen kehittäminen kansallispuistoon (erityisesti Haltia-Haukkalampi välille)
  • julkisen liikenteen asiakaspolun kehittäminen
  • eri liikkumismuotojen mahdollistaminen kansallispuiston eri alueiden välillä
  • kansallispuiston sisääntulopisteiden saavutettavuuden kehittäminen
  • työkalu parkkialueiden ruuhkan hallintaan
  • alueen palveluista ja saavutettavuuden ratkaisuista viestimisen kehittäminen
  • kansallispuiston eri alueiden profiloiminen ja esiintuominen
  • Haltian ja Haukkalammen välisen polun tuotteistaminen ja elämyksellistäminen
  • muut uudenlaiset ja innovatiiviset ratkaisut kävijöiden liikkumisen helpottamiseksi.

Tarjouspyyntö on suunnattu yrityksille, jotka tarjoavat saavutettavuutta parantavia ratkaisuja. Useampi toimija voi myös yhdessä tarjota kokeilua.

Jos koet, että ratkaisusi vastaa Nuuksion saavutettavuuden haasteisiin, jätä tarjouksesi tarjouslomakkeella 18.5.2018 klo 14 mennessä sähköpostilla: karoliina.korpela(at)espoo.fi . Tarjoukset arvioidaan yksinomaan tarjouspyynnön ja siinä kuvattujen kriteerien perusteella.

Sparrauksia tarjoajille

Kaikilla tarjouskilpailuun osallistuvilla yrityksillä on mahdollisuus tuoda oma ratkaisunsa veloituksettomaan yrityskohtaiseen sparraukseen, jossa siitä keskustellaan Nuuksion toimintaympäristön näkökulmasta. Tilaisuus järjestetään 3.-4.5.2018 klo 08.00-12.00 Espoo Marketing Oy:n toimitiloissa kokoustila Akvaariossa, osoitteessa Innopoli 2, Tekniikantie 14, Otaniemi. Yritys varaa itse aikansa 27.4.2018 mennessä sähköpostilla: suvi.kajamaa(at)espoo.fi

Aikaa on käytettävissä 25 min./ yritys. Sparraustiimi on kaikille sama ja koostuu Metsähallituksen, Haltian ja Perille asti -hankkeen edustajista. Sparraustilaisuudet ovat luottamuksellisia.

Espoo Marketing ja Perille asti -hanke tukee kokeilujen toteuttamista järjestämällä tarpeen mukaan yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa. Näitä ovat mm. Metsähallitus, Suomen luontokeskus Haltia, HSL, Espoon kaupunki jne.

Tarjouspyyntö, tarjouslomake ja liitteet sekä lisätietoa

Ilmoitus kansallisessa hankintajärjestelmässä Hilmassa 

Nuuksion ratkaisujen pilotoinnit ovat osa Perille asti -hanketta, jossa haetaan uudenlaisia liikkumisen palveluja ja ratkaisuja matkailijoiden, asukkaiden ja työssäkävijöiden käyttöön Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Nyt avautunut tarjouspyyntö keskittyy Espoossa Nuuksion saavutettavuuteen. Perille asti -hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa. Rahoituksen myöntää Uudenmaan liitto. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2019.