Siirry sisältöön

Factors influence the development of information system strategies in Finnish smart cities

Pierantonio Silvanin pro gradu -tutkielmassa (13.5.2022) on tutkittu Suomessa toteutettujen Innovatiiviset kaupungit (INKA) projektien ja 6Aika-projektien saavutuksia. Tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä niistä yksittäisistä strategisista tekijöistä, jotka vaikuttavat Suomalaisten älykaupunkien tietojärjestelmien kehittämiseen. Tutkimuksessa keskitytään tutkimaan asiaa älykaupunkien tietojärjestelmien suunnitteluun vaikuttavien sidosryhmien kautta. Opinnäytetyö on tehty Vaasan yliopiston tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä ja se on englanninkielinen.

This study is initiated by the global phenomena of growth of smart cities based on urbanization and the accompanying prediction for digital changes in cities, demographic of the population and in information system strategies related to future cities. The aim of the study is to study the phenomena trough the achievements of the Innovatiiviset kaupungit (INKA) and 6Aika projects previously implemented in Finland to increase and evaluate the understanding of the strategic factors that influences the development of information systems of Finnish smart cities. The research will focus on exploring the issue through stakeholders that are influencing smart city planning.

Factors influence the development of information system strategies in Finnish smart cities (linkki)