Siirry sisältöön

Kuutoskaupunkien Energiaviisaat kaupungit -markkinakartoitus yrityksille Helsingissä

Kartta latautuu...

Päiväys ja aika
12.02.2019
09:00 - 14:00

Tapahtumapaikka
Sodexo Vallgård


Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on tavoitteena kaupunkien ja energiateknologia- ja palvelutoimittajien välisten kehittämiskumppanuuksien sekä uusien innovaatioiden syntyminen. Tätä kautta voidaan parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja kehittää kulutusjoustoa. Pyrimme löytämään ja kehittämään ratkaisuja, joilla voidaan optimoida energian käyttöä ja lisätä reaaliaikaista kiinteistötietoa, jota käyttäjät ja muut toimijat voivat hyödyntää, kuitenkin sisäilman laadun ja rakennusten terveyden huomioiden.

Kutsumme nyt yrityksiä ja alan asiantuntijoita markkinakartoitustilaisuuteen esittelemään energiatehokkuuskumppanuuteen liittyviä ratkaisuja ja keskustelemaan kumppanuusmallien kehittämisestä kaupunkien kanssa.

Tilaisuudessa on mahdollisuus kuulla kaupunkien tavoitteista, tarpeista ja kokemuksista energiatehokkuuskumppanuudesta sekä erityisesti ESCO-konseptin kehittämistoiveista. Yritykset pitchaavat omia ratkaisujaan ja keskustelemme energiatehokkuuskumppanuudesta myös yhteisesti. Lopuksi yritykset voivat esitellä ratkaisujaan tarkemmin kahdenkeskisissä tapaamisissa kaupunkien edustajien kanssa. Mukana ovat Helsingin, Espoon, Turun, Oulun ja Tampereen kaupunkien edustajat.

Markkinakartoituksen jälkeen hankkeessa valitsemme useampia yrityksiä tai yrityskonsortioita, joille annetaan palvelumuotoilun konsultointia, jotta ne voivat lisätä osaamistaan palveluidensa muotoilusta kaupunkien tarpeisiin. Pilotoitavat energiatehokkuuskumppanuuden ratkaisut valitsemme tämän jälkeen julkisen kilpailutuksen kautta. Pilotoimme ratkaisuja kaupunkien toimisto-, koulu- ja vapaa-ajan kiinteistöissä vuosina 2019-20.

Julkaisemme tilaisuuden tarkemman ohjelman tammikuun aikana. Tieto on saatavilla myös julkisten hankintojen Hilma-portaalissa.

Ilmoittaudu tilaisuuteen  tästä 4.2.2019 mennessä.

Tervetuloa!

Lisätietoja:
Timo Määttä
projektipäällikkö
Energiaviisaat kaupungit (EKAT)
Helsingin kaupunki

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi(at)hel.fi tai ekat(at)hel.fi

Tämä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan ilmoitus markkinavuoropuhelusta. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Ennakoiva markkinavuoropuhelu ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Markkinakartoituksen jälkeen hankintayksikkö päättää toimenpiteistään ja mahdollisesta kilpailutusprosessin käynnistämisestä.