Siirry sisältöön

ILPO – Verkkotilaisuus: Ratkaisuja päästöjen paikalliseen kompensointiin

Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika
24.09.2020
13:00 - 16:00


Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029 ja siitä eteenpäin ilmastopositiivinen alue, jolloin alueen nettopäästöjen tulisi olla negatiiviset. Jotta tavoitteet saavutetaan, hiilineutraalin Turun tekemiseen tarvitaan mukaan koko yhteiskunta mukaan lukien alueella toimivat yhteisöt, yritykset ja kaupunkilaiset.

Päästövähennysten jälkeenkin kaupunkien hiilineutraalius tulee edellyttämään laajamittaista päästöjen kompensointia, mihin ei toistaiseksi ole olemassa riittäviä keinoja. Paitsi julkishallinnolla myös monilla yrityksillä ja yhteisöillä sekä kuntalaisillakin on aito halu kompensoida oman toimintansa välttämättömiä ilmastovaikutuksia.

Tähän nopeasti kasvavaan kysyntään on vastattava myös paikallisesti mahdollisimman monipuolisella valikoimalla keinoja. Turun tavoitteena on edistää läpinäkyviä, mitattavia ja ekologisesti hyväksyttäviä paikallisia ratkaisuja jäljelle jäävien päästöjen kompensoinnille sekä kehittää kompensoinnin mahdollistavia yhteistyömalleja kaupungin ja yritysten välille. Tilaisuudessa kompensaatiopalveluluita tarjoavilla toimijoilla on mahdollisuus esitellä ratkaisujaan päästöjen kompensointiin. Tilaisuudessa keskustellaan paikalliseen kompensaatioon liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista.

Kutsumme yritykset, kunnat, yhteisöt ja muut asiasta kiinnostuneet asiantuntijatahot mukaan keskustelemaan paikallisen kompensoinnin ratkaisuista!

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 18.9.2020 mennessä ilmoittautumislinkin kautta.
HUOM! Kompensaatiopalveluiden esittelyt 11.9 mennessä!

Tilaisuus järjestetään osana 6Aika Ilpo –Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hanketta.

OHJELMA

Tilaisuuden moderaattorina toimii: Innovaatioyhtiö Ideascout Oy

13:00-13:05 Tilaisuuden avaus – Outi Laikko, Turun kaupunki

13:05-13:15 Päästöjen kompensointi osana Turun ilmastosuunnitelman toteutusta ja tavoitteet – Miika Meretoja, Turun kaupunki

13:15-13:30 Kompensaatio ilmastotoimien kirittäjänä – Mariko Landström, Sitra

13:30-14:00 Kompensaatiopalveluiden esittely
Kompensaatioita tarjoavilla toimijoilla on mahdollisuus esitellä tilaisuudessa omia ratkaisujaan. Tilaisuuden sujuvoittamiseksi kukin toimija voi lähettää etukäteen noin 2 minuutin esittelyvideon. Videolla tulisi esitellä tarjottu ratkaisu ja kompensaatioperiaate sekä miten toivoisi kompensaatiojärjestelmää edistettävän paikallisella ja kansallisella tasolla. Lisätietoja ilmoittautumislomakkeessa.

14:00-14:40 Työpaja: Paikallisen kompensaation mahdollisuudet
Miten päästöjen kompensaatiota ja erityisesti paikallisia ratkaisuja voidaan edistää? Millaisia ratkaisut voisivat olla? Millaisia haasteita paikalliseen päästöjen kompensaatioon liittyy? Millaisia tietotarpeita tulisi ratkaista asian edistämiseksi?

14:40-14.50 Tauko

14:50-15:40 Työpaja jatkuu…

15:40-16:00 Tilaisuuden yhteenveto ja loppusanat

Lisätietoja:
Maija Rusanen, Turun kaupunki, maija.rusanen(at)turku.fi.

Kuva: Turun kaupunki