Siirry sisältöön

CoHeWe – Digitaalinen työkalu isän roolin vahvistamiseen, työpaja ja infotilaisuus Helsingissä

Kartta latautuu...

Päiväys ja aika
23.09.2019
09:00 - 11:00

Tapahtumapaikka
Kallion pk, Perhekahvila,


TIETOPYYNTÖ: Digitaalinen työkalu isän roolin vahvistamiseen

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Helsingin sosiaali- ja terveystoimi kutsuu palveluntuottajia markkina-vuoropuheluun, jonka aiheena on isän roolin tukeminen digitaalisen työkalun avustuksella. Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle.

HANKKEEN TAUSTA

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi kehittää palvelujaan parantaakseen asiakaskokemusta sekä lisätäkseen saatavuutta, tuottavuutta ja laatua. Henkilöstön osaamista tuetaan ja prosesseja tehostetaan mm. uusilla digitaalisilla työkaluilla.

Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa osana 6Aika Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta. Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsingin lisäksi Tampere, Vantaa ja Oulu.

TARPEEN KUVAUS

Perinteisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa äidin rooli on korostunut ja he ovat toimineet pääasiallisena perheen asioiden hoitajina palveluissamme. Isien (tai kumppaneiden) roolin vahvistaminen edistää koko perheen hyvinvointia, parisuhdetta ja lasten kehitystä. Miten isyyden roolia saadaan vahvistettua perheiden sisällä sekä palveluissamme? Voisiko teknologiasta löytyä apua?

Ratkaisun kohderyhmänä on helsinkiläinen lapsiperhe ja mahdollisesti myös sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Ratkaisu voisi esimerkiksi tukea isän roolin näkyväksi tekemistä perheessä sekä palveluissamme, asiakkaan ja ammattilaisen välistä kommunikaatioita tai toimia keskusteluiden tukena kotona ja asiakastapaamisissa. Ratkaisu ei vaadi yhteyttä potilas- tai asiakastietojärjestelmään. Palvelu tulee olla kaikkien saatavilla, maksuton ja helposti käyttöön otettavissa.

YHTEISKEHITTÄMINEN

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on 6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön enimmäishinta on 8 000 euroa. Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote vai), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi), käytettävyys, kustannusvaikutus ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua. Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä mm. kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja ja markkinavuoropuheluun kutsutaan enintään 10 palveluntuottajaa.

Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 3.10.2019 osoitteeseen: peeter.lange@forumvirium.fi

MARKKINAVUOROPUHELU

Markkinavuoropuhelu toteutetaan antamalla mukaan valittaville palvelutuottajalle tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (15min) ja saada siitä palautetta (15min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta. Saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä lopulliset kuvaukset tarjouspyynnön pohjalta, joiden perusteella valitaan kehittämiseen yhteistyökumppani.

Markkinavuoropuhelu järjestetään lokakuussa. Kutsuttaville yrityksille lähetetään tarkemmat tiedot tilaisuuden sisällöstä ja aikataulusta sähköpostitse

TYÖPAJA JA INFOTILAISUUS

Teemasta järjestetään työpaja, jossa yritykset saavat lisää tietoa ja ymmärrystä tarpeesta sekä miten yrityksen ratkaisut voivat vastata näihin tarpeisiin.

Aika: 23.9.2019 klo 9.00-11.00

Ilmoittautuminen tästä.