Siirry sisältöön

Citylogistiikan viimeisen kilometrin haasteet ja ratkaisut Helsingissä

Kartta latautuu...

Päiväys ja aika
31.01.2020
12:30 - 15:00

Tapahtumapaikka
Kalasatama Urban Lab, Kauppakeskus REDI


Syksyllä TIEKE ry:n AamuAreenassa aloitetussa työssä on tapahtunut edistystä, jota seurataan ja viedään eteenpäin tässä työpajassa!

Viimeinen kilometri on kuitenkin edelleen logistiikkaketjun hitain ja kallein osa. Kun kaupunki kasvaa ja tiivistyy, tila käy yhä ahtaammaksi ja viimeisen kilometrin haasteet kasvavat.

Jotta kaupunki pysyy viihtyisänä ja turvallisena paikkana olla ja elää, sekä yrityksille houkuttelevana paikkana toimia, on etsittävä uusia ratkaisuja logistiikan järjestämiseksi entistä tehokkaammin ja kestävämmin. Myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoite tukee tätä ponnistusta.

Alustusten ja keskustelun jälkeen tilaisuus jatkuu Citylogistiikan työpajana aina klo 15.00 asti.

Alustamassa:

Sami Sahala ja Aapo Rista, Forum Virium Helsinki:
Citylogistiikan haasteet – mitä on tehty ja mitä tavoitellaan, mitä seuravaksi?

Kaupunki kasvaa ja tiivistyy. Logistiikkahaasteiden ratkaisemiseen kaivataan uusia malleja. Tavoitteena on löytää yhdessä ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia.
Mitä asian eteen tehty tähän mennessä? Minkälaisia ratkaisuja tavoitellaan ja mitkä ovat seuraavat askeleet?

Esitellään valittu Proof of Concept -toteutus.

Janne Lausvaara, Tietorahti:
Kuljetusalan datan laadun kehittäminen

Tietorahdin eri karttasovelluksia käyttää yli 1500 kuljettajaa, jotka auttavat pitämään datan laadukkaana. Dataa olisi tuotavissa enemmänkin karttasovelluksiin, mutta usein laatu on huono toimijasta riippumatta. Esityksessä käydään läpi, mitä datan laadun parantamiseksi ollaan tehty ja tullaan tekemään.

Kai Massa, MaRa:
Viimeisen kilometrin haaste Helsingin kaupungissa – sujuvuutta tavarantoimituksiin saavutettavuusalustalla

Forum Virium kehittää logistiikan saavutettavuusalustaa. Saavutettavuusalustaa voisivat käyttää erityisesti jakeluautojen kuljettajat mobiililaitteillaan. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry selvitti Helsingissä toimivien jäsenravintoloidensa ja -hotelliensa näkemyksiä saavutettavuusalustan tarpeellisuudesta ja tietosisällöstä. Millainen tieto olisi tarpeen saattaa logistiikkayritysten käyttöön toimitusten sujuvoittamiseksi? Mitä tietoa ei esimerkiksi turvallisuussyistä haluta logistiikkatoimijoiden saataville?

Ilmoittaudu täällä viimeistään 30.1.

Tilaisuuden järjestää TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry ja se on osa 6Aika-hanketta Citylogistiikan uudet ratkaisut.

Kuva: Helsingin kaupunki/Sami Kurikka