Siirry sisältöön

ESR-hankehausta osaamista kasvaville ja vähähiilisyyttä tukeville aloille

Kevään 2019 6Aika ESR-hankehaussa kuutoskaupungit etsivät uusia ratkaisuja osaamisen kehittämiseen kasvavilla ja vähähiilisyyttä tukevilla toimialoilla. Haku aukeaa 22.1. ja päättyy 29.3.2019.

Hankkeiden toivotaan keskittyvän johonkin tai joihinkin seuraavista aihealueista:

  • korkeaan teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvän osaamisen aktivointi ja lisääminen (esim. automaatio, tekoäly, data-analytiikka, kyberturvallisuus)
  • kasvavien alojen yritysten työvoimatarve ja osaajapulaan vastaaminen, positiivisen rakennemuutoksen tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen
  • kiertotalouden, cleantechin, vähähiilisyyden, energiatehokkuuden toimialojen tukeminen

Haku koskee Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 erityistavoitteita 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen, 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen ja 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen. ESR-hankkeiden rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus.

ESR-hankehaun kanssa samaan aikaan aukeaa 6Aika EAKR-hankehaku, jolla edistetään kuutoskaupunkien muutosta hiilineutraaleiksi kaupunkialueiksi. Vuoden 2019 hauissa toivotaan, että ESR- ja EAKR-hakujen hankeideoista valmisteltaisiin yhteisiä hankekokonaisuuksia, joissa eri rahastoilla rahoitettavat hankkeet tukisivat kiinteästi toisiaan. Hanke voi myös tukea jo aiemmin käynnistynyttä 6Aika-strategian EAKR-hanketta.
Lue lisää käynnistyvästä 6Aika EAKR-hankehausta.

Miten osallistun 6Aika ESR-hankehakuun?

Jos sinulla on hankeidea, ole ensin yhteydessä kaupunkien 6Aika-kaupunkikoordinaattoreihin. He auttavat hakijoita ideoiden jalostamisessa ja sopivien hankekumppaneiden etsimisessä.
6Aika-kaupunkikoordinaattoreiden yhteystiedot

Tutustu huolellisesti hakuilmoitukseen ja hakijan ohjeeseen Rakennerahastot.fi -sivustolla. Niistä saat vastauksia käytännön kysymyksiin. Lisätietoja hankehaun käytännöistä löydät myös hakuinfon 22.1. materiaaleista (tämän sivun alareunassa).

Kuutoskaupungit ja keskitetty 6Aika-strategiatoimisto järjestävät kaikille halukkaille hankekohtaista sparrausta hankehakemuksen valmisteluun. Sparrauksessa hakijoita autetaan kiteyttämään ja konkretisoimaan hankeideaa. Sparrauksia järjestetään etäkokouksina.
Katso vapaana olevat ajat ja varaa sparrausaika hankkeellesi.

Varsinaiset hakemukset jätetään 29.3.2018 mennessä EURA 2014 -järjestelmään osoitteessa www.eura2014.fi.

Kuka voi hakea?

Kokeiluhankkeiden on rakennettava konkreettista yhteistyötä kuutoskaupunkien (Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Oulu ja Vantaa) välille.

Hakijoina voivat olla mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, alueelliset kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset sekä osuuskunnat.

Jokaisessa hankehakemuksessa hakijoina on oltava toimijoita vähintään kahden kuutoskaupungin alueelta.

Linkki hakuilmoitukseen Rakennerahastojen sivuilla
Linkki hakuinfon lähetykseen (videostriimi Helsingistä 22.1.2019, joka jää tallenteeksi.)
6Aika-esitys hakuinfossa Helsingissä 22.1.2019
Hämeen ELY-keskuksen esitys hakuinfossa Helsingissä 22.1.2019
6Aika: Näyttämöt ja kasvunpajat -hanke (Mari Sipilä, esitys hakuinfossa 22.1.2019)