Siirry sisältöön

ESR-hankehausta osaamista kasvaville ja työvoimapulasta kärsiville aloille

Syksyn 2019 6Aika ESR-hankehaussa kuutoskaupungit etsivät uusia ratkaisuja osaamisen kehittämiseen kasvaville ja työvoimapulasta kärsiville aloille. Haku aukeaa 10.8. ja päättyy 18.10.2019.

Hankkeiden toivotaan keskittyvän johonkin tai joihinkin seuraavista aihealueista:

  • korkeaan teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvän osaamisen aktivointi ja lisääminen (esim. automaatio, tekoäly, data-analytiikka, kyberturvallisuus),
  • kasvavien alojen yritysten työvoimatarpeeseen ja osaajapulaan vastaaminen, positiivisen rakennemuutoksen tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen,
  • uudet ja innovatiiviset ratkaisut työllistymisvalmiuksien ja työllistymisen edistämiseksi.

Haku koskee Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 erityistavoitteita 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen, 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen ja 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen. ESR-hankkeiden rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus.

ESR-hankehaun kanssa on samaan aikaan auki 6Aika EAKR-hankehaun 3. hakukierros, jolla edistetään kuutoskaupunkien muutosta hiilineutraaleiksi kaupunkialueiksi. Uusien ja itsenäisten hankkeiden ohella toivotaan, että vuoden 2019 ESR- ja EAKR-hakujen hankeideoista valmisteltaisiin yhteisiä hankekokonaisuuksia, joissa eri rahastoilla rahoitettavat hankkeet tukevat kiinteästi toisiaan. Hanke voi myös tukea jo aiemmin käynnistynyttä 6Aika-strategian EAKR-hanketta.
Lue lisää 6Aika EAKR-hankehausta.

Miten osallistun 6Aika ESR-hankehakuun?

Jos sinulla on hankeidea, ole ensin yhteydessä kaupunkien 6Aika-kaupunkikoordinaattoreihin. He auttavat hakijoita ideoiden jalostamisessa ja sopivien hankekumppaneiden etsimisessä.
6Aika-kaupunkikoordinaattoreiden yhteystiedot

Tutustu huolellisesti hakuilmoitukseen ja hakijan ohjeeseen Rakennerahastot.fi -sivustolla. Niistä saat vastauksia käytännön kysymyksiin.

Kuutoskaupungit ja keskitetty 6Aika-strategiatoimisto järjestävät kaikille halukkaille hankekohtaista sparrausta hankehakemuksen valmisteluun. Sparrauksessa hakijoita autetaan kiteyttämään ja konkretisoimaan hankeideaa. Sparraustilaisuus kestää 1,5 tuntia ja ne järjestetään Helsingissä.
Katso vapaana olevat ajat ja varaa sparrausaika hankkeellesi.

Varsinaiset hakemukset jätetään 18.10.2019 mennessä EURA 2014 -järjestelmään osoitteessa www.eura2014.fi.

Kuka voi hakea?

Kokeiluhankkeiden on rakennettava konkreettista yhteistyötä kuutoskaupunkien (Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Oulu ja Vantaa) välille.

Hakijoina voivat olla mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, alueelliset kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset sekä osuuskunnat.

Jokaisessa hankehakemuksessa hakijoina on oltava toimijoita vähintään kahden kuutoskaupungin alueelta.

ESR-hankkeisiin toivotaan mahdollisimman laajoja hakijakonsortioita ja toimintaa, joka kohdistuu mahdollisimman moneen kuutoskaupunkiin.

Linkki hakuilmoitukseen Rakennerahastojen sivuilla