Siirry sisältöön

ESR-hankehakuun 9 hakemusta

12.05.2015 | 6AikaUutiset
ESR

Maaliskuussa avautunut 6Aika – kestävän kaupunkikehittämisen ESR-hankehaku päättyi 27.4.2015. Haku kohdistui 6Aika-strategian painopistealueelle Avoin osallisuus ja asiakkuus, jolle etsittiin pilotti- ja kokeiluhankkeita. Määräaikaan mennessä EURA2014-järjestelmään jätettiin yhdeksän hankehakemusta, joissa oli mukana yhteensä 23 toimijaa.

Hakemusten käsittely on nyt käynnissä. Kesäkuun puoleenväliin mennessä Hämeen ELY-keskus tekee esityksen rahoitettavista hankkeista. Kesälomien jälkeen rahoittaja käy neuvottelut rahoitukseen valittujen hankekonsortioiden kanssa. Lopulliset rahoituspäätökset tehdään syksyn 2015 aikana.

Rahoitusta työllistämiseen

Päättyneen ESR-haun kohderyhmiä ovat työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat. Hankkeiden kohderyhmiä ovat myös kohderyhmille palveluja tarjoavat tahot sekä potentiaaliset työllistäjät, kuten mikroyritykset ja pk-yritykset.

Lisäksi rahoitusta saavien hankkeiden pitää tukea 6Aika-strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen tavoitteita sekä palveluinnovaatioiden kehittymistä kuutoskaupunkien alueella.

Lisätietoja:
ESR-hankehaku 16.3.–27.4.2015