Siirry sisältöön

Kestävän kaupunkikehi­tyksen ESR-hankehaku 16.3.–27.4.2015

16.03.2015 | 6AikaUutiset
ESR

Hämeen ELY-keskus avaa 6Aika – kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haun. Haku koskee Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitetta 6.1: ”Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen”.

Haku kohdistuu 6Aika-strategian painopistealueelle Avoin osallisuus ja asiakkuus. Jokaisessa hankehakemuksessa hakijoina pitää olla toimijoita vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta (eli vähintään kahden eri toimijan yhteishanke).

Hankerahoitusta voivat hakea kuutoskaupunkien omat organisaatiot sekä sellaiset
kuutoskaupunkien alueella toimivat tahot, jotka on määritelty mahdollisiksi tuensaajiksi
rakennerahasto-ohjelmassa. Näitä ovat työvoimapalvelujen tarjoajat ja kehittäjä
koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit, järjestöt ja muut toimialaan liittyvät organisaatiot.

Mikäli olet kiinnostunut saamaan kaupunkiorganisaatioita kumppaneiksi ja/tai rahoittajaksi hankehakemuksiin, ota yhteyttä kaupunkeihin 10.4.2015 mennessä.

Hakuilmoitus ja hakijan opas löytyvät sekä Hämeen ELY-keskuksen verkkosivuilta että rakennerahastot.fi -sivuilta.

Haussa pilotti- ja kokeiluhankkeita

ESR-hankehaussa haetaan pilotti- ja kokeiluhankkeita, jotka kohdistuvat
erityistavoitteen 6.1 kohderyhmille. Hankehakemuksessa pitää esittää konkreettiset
toimenpiteet, jotka kohdistetaan kohderyhmänä oleville henkilöille ja/tai tahoille.

Hankkeiden kohderyhmiä voivat olla työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja
työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat. Hankkeiden kohderyhmiä ovat myös kohderyhmille palveluja tarjoavat tahot sekä potentiaaliset työllistäjät – erityisesti mikroyritykset ja pk-yritykset.

Hankkeiden pitää lisäksi tukea 6Aika-strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen tavoitteita sekä palveluinnovaatioiden kehittymistä kuutoskaupunkien
alueella.

Valintakriteerit

Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen ja sen tulee tukea
hakupainotuksia. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä
arviointikriteerejä.

Kaikkien hankkeiden tulee täyttää kaikki yleiset valintakriteerit. Erityistavoitekohtaiset
valintaperusteet nostavat esiin ne hankkeet, jotka vastaavat parhaiten ohjelma-asiakirjan
painotuksiin. Hankkeiden arvioinnissa käytetään sekä painotettuja erityistavoitekohtaisia
valintakriteerejä että 6Aika-spesifejä valintakriteerejä. Lopullisissa pisteissä erityistavoitekohtaisten valintakriteerien ja 6Aika-valintakriteerien painoarvot ovat samanarvoiset.

Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen
edistäminen:
– Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti. (20%)
– Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa
olemassa oleviin palveluihin ja/tai toimintamalleihin heikossa työmarkkinaasemassa
olevien työllisyyden edistämiseksi. (20%)
– Hanke vastaa osaltaan tunnistettuihin paikallisiin/alueellisiin työvoimatarpeisiin.
(10%)
– Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen
hyödyntämistä koordinoidusti. (20%)
– Hanke kohdistuu erityisesti nuoriin tai ikääntyviin. (10%)
– Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (5%)
– Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (5%)
– Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (5%)
– Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (5%)

Hankkeiden arvioinnissa sovellettavat 6Aika-spesifit valintaperusteet:
– Hanke tukee 6Aika-strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen
tavoitteita. (50%)
– Hanke tukee palveluinnovaatioiden kehittymistä sekä käyttäjälähtöisten
menetelmien kuten palvelumuotoilun käyttöönottoa kuutoskaupunkien alueella.
(50%)

Hakuinfo

ESR-hankehaun hakuinfo järjestettiin Turussa tiistaina 31.3.2015 klo 13.00–15.30 Turun pääkirjaston Studio-tilassa. Hakuinfon aikana esiteltiin kärkihanke, käytiin läpi kuutoskaupunkien painopisteet, esiteltiin haettavien ESR-hankkeiden sisällöt ja itse hakuprosessi. Hakuinfoa pystyi seuraamaan videoyhteyden välityksellä reaaliaikaisesti ja lähetys tallennettin videolle.

Hakuinfojen esitysmateriaalit ja videotallenne:

Lisätiedot tapahtumasta ja ilmoittautumiset tämän linkin kautta.

Yhteydenotot

Hämeen ELY-keskus (ESR-sisällöt)
Yksikön päällikkö, Sinikka Kauranen, sinikka.kauranen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 25 151,
Rahoitusasiantuntija, Jukka Anttila,  jukka.anttila(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 021 241,

6Aika-strategiatoimisto (6Aika-sisällöt): www.6aika.fi/6aika-toimisto

Helsingin kaupunki

6Aika-koordinaattori
Johtava asiantuntija Kimmo Heinonen, kimmo.o.heinonen(at)hel.fi, puh. 040 172 7807

Työllisyysasiat
Työllistämispäällikkö Jaana Karvonen, jaana.karvonen(at)hel.fi, puh. 09 310 79789

Avoin osallisuus ja asiakkuus -painopiste
vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä,  johanna.m.seppala(at)hel.fi, puh. 09 310 79780,

Espoon kaupunki

6Aika-koordinaattori
Pirkko Karjalainen-Suoranta, pirkko.karjalainen-suoranta(at)espoo.fi, puh. 043 825 6838

Työllisyysasiat
Työllisyyspäällikkö Said Aden, said.aden(at)espoo.fi, puh. 043 825 1950

Avoin osallisuus ja asiakkuus -painopiste
Kehittämispäällikkö Arja Kaikkonen, arja.kaikkonen(at)espoo.fi, puh. 043 824 4806

Vantaan kaupunki

6Aika-koordinaattori
Elinkeinopäällikkö Kimmo Viljamaa, kimmo.viljamaa(at)vantaa.fi, puh. 040 769 6538

Työllisyysasiat
Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen, anu.tirkkonen(at)vantaa.fi, puh. 09 839 25088

Avoin osallisuus ja asiakkuus -painopiste
Suunnittelija Marjo Nurminen, marjo.nurminen(at)vantaa.fi, puh. 043 825 3315

Tampereen kaupunki

6Aika-koordinaattori
Aluekehityspäällikkö Jukka Järvinen, jukka.jarvinen(at)tampere.fi, puh. 040 724 1112

Työllisyysasiat
Vs. suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen, tuula.mikkonen(at)tampere.fi, puh. 040 800 4962
Suunnittelija Katri Heininen, katri.heininen(at)tampere.fi, puh. 040 806 3920

Avoin osallisuus ja asiakkuus -painopiste
Projektipäällikkö Outi Vasara, outi.vasara(at)tampere.fi, puh. 040 806 3548

Turun kaupunki

6Aika-koordinaattori, Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihanke
Asiantuntija Anna-Mari Sopenlehto, anna-mari.sopenlehto(at)turku.fi, puh. 050 559 0239

Työllisyysasiat
Palvelujohtaja Mika Helva, mika.helva(at)turku.fi, puh. 040 124 6498
Toimistopäällikkö Jaana Malen, jaana.malen(at)turku.fi, puh. 050 342 4554

Oulun kaupunki

6Aika-koordinaattori
Ohjelmakoordinaattori Juha Sirviö, juha.sirvio(at)ouka.fi, puh. 050 569 5281

Työllisyysasiat
Ohjelmakoordinaattori, Saila Lehto, saila.lehto(at)ouka.fi, puh. 050 572 8533

Avoin osallisuus ja asiakkuus -painopiste
Kehittämispäällikkö Pirjo Mäkinen, pirjo.makinen(at)ouka.fi, puh. 050 911 6295