Siirry sisältöön

Espoossa yrittäjät ideoivat tulevaisuutta kaupungin kanssa

24.03.2017 | EspooUutiset

Kuva: Hannu Tuomisaari/Espoon kaupunki

Espoo toivoo, että yritykset kehittävät arjen sujuvuutta ja kaupungin tulevaisuutta yhdessä kaupunkiorganisaation kanssa. Tuoreimpia askeleita tällä tiellä on Yrittäjän päivä kaupunginjohtajana -työpaja, joka sai alkunsa kaupunginjohdon ja Espoon Yrittäjien yhteisestä ideoinnista. Työpajan taustalla on myös kaksi 6Aika-strategian kärkihanketta: Avoin osallisuus ja asiakkuus ja Avoimet innovaatioalustat, joissa kehittämistä tehdään kokonaisvaltaisesti, rinta rinnan, toistensa tuloksia hyödyntäen.

Työpajan ideana oli istuttaa yrittäjät kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän saappaisiin miettimään, miten espoolaisen yrittämisen edellytyksiä voitaisiin parantaa. Espoo toivoo yrittäjien osallistuvan kaupungin strategian eli tänä vuonna päivitettävän Espoo-tarinan muodostamiseen siinä missä virkamiehet ja tulevat valtuutetut.

– Olemme onnistuneet parhaiten niissä asioissa, joihin olemme saaneet asukkaat ja yhteistyökumppanit mukaan. Niinpä Espoo-tarinan päivitykseen osallistetaan laajasti asukkaita, henkilöstöä, luottamushenkilöitä, yrittäjiä ja kumppaneita. Espoo-tarinaa tehdään yhdessä, strategiajohtaja Jorma Valve painottaa.

Kimmokkeen ideoinnille antoi kaupunginjohtajan haaste henkilökohtaisen videotervehdyksen välityksellä. Yhtään diaesitystä tai liimapaperilappua ei työpajassa nähty, koska ideat haluttiin saada suoraan sähköiseen muotoon jatkotyöstämistä varten.

Aivoriihen apuna käytettiin Orchidea Innovationsin kehittämää digitaalista, toiminnallista työkalua, joka perustuu Innotiimin tunnettuun menetelmään. Omaperäistä menetelmässä on ideoiden jatkojalostus.

– Kaikki alkaa ideoiden keräämisellä: ensin niitä tuotetaan valtavasti. Sen jälkeen haetaan suppenevaa työstöä, jotta jäljelle jää vain hyvin mietittyjä ideoita. Niitä myllätään edelleen ja jalostetaan, kertoo erityisasiantuntija Hannu Tuomisaari.

Video: Kaupunginjohtajan haaste ja Orchidea-työskentelyä

Lukiolaiset ja yrittäjät hakevat toisiaan

Yksi teema, joka puhutti paljon sekä yrittäjiä että viikkoa myöhemmin Tapiolan lukiolaisten taloustiedon kurssilaisia, oli yrittäjien ja lukio-opiskelijoiden yhteistyö.

Aktiivinen yhteistyö hyödyttäisi molempia: yritykset saisivat opiskelijat innovoimaan ja avuksi tuotekehitykseen ja siten motivoitunutta työvoimaa – opiskelijat mahdollisuuden tutustua yritysmaailmaan, keikkatöitä ja kesätyöpaikkoja. Konkreettisina yhteistyömuotoina esille nousivat muun muassa yritysvierailut sekä yrittäjien vierailuluennot taloudesta ja tuotekehityksestä.

Yrittäjien ja lukiolaisten yhteistyön ideointi on hyvä esimerkki toimialarajat ylittävästä kehittämistyöstä.

Ennakoivaa palvelua yrittäjille

Yrittäjien työpajassa tuli esille tuttu dilemma: vaikka kaupungin viranhaltijat kokevat, että heidän asenteensa ja yhteistyöhalunsa ovat kunnossa, yrittäjien arjessa on haasteensa – mikä toki kaupungillakin nähdään.

Esimerkki uutta rakentavasta ideasta on toive siitä, että kaupunki palvelisi yrityksiä nykyistä ennakoivammin.

– Vaikkapa kun yritys muuttaa Espooseen, kaupungin olisi oltava heti yhteydessä ja kerrottava palveluistaan. Siten syntyisi kokemus joukkoon kuulumisesta ja Espoo mahdollisuuksineen tulisi lähelle, Tuomisaari toteaa.

Muitakin hyviä ehdotuksia nousi esille. Yksi niistä on toive saada ”yrittäjämäistä asennetta virastoihin”.

– Idea on vielä raakile, mutta jonkinlaista yrittäjyyskasvatusta haluaisimme alkaa toteuttaa kaupungin henkilöstölle. Samaan tyyliin kuin yliopistoissa ja kouluissa jo tehdään, kaavailee elinkeinopäällikkö Harri Paananen.

Lisätietoja:

  • erityisasiantuntija Hannu Tuomisaari
    043 826 8948, hannu.tuomisaari@espoo.fi
  • projektipäällikkö Katja Hagman
    043 826 7645, katja.m.hagman@espoo.fi
  • elinkeinopäällikkö Harri Paananen
    043 826 7701, harri.paananen@espoo.fi

Espoo on mukana Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisessä 6Aika-strategiassa, jossa kehitetään avoimempia ja älykkäämpiä palveluita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uusia toimintamalleja, joiden kautta yrittäjät ja kuntalaiset voivat osallistua yhteisen kaupungin kehittämiseen. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.