Siirry sisältöön

Espoossa DigiPoint tuo yhteen yritykset ja digialasta kiinnostuneet työnhakijat

14.05.2021 | Espoo

Espoon DigiPoint-toteutuksessa edistetään työnhakijoiden hyvinvointia ja työllistymistä sekä laajemmin työllisyyttä, espoolaisten yritysten hyvinvointia ja elinvoimaa. Kuva: Espoon kaupunki.

Digitaalisia työelämävalmiuksia parantava DigiPoint-valmennus palvelee Espoossa niin työttömiä työnhakijoita kuin alueen ICT-alan yrityksiäkin.

Espoossa on tunnistettu sama digialaan liittyvä kohtaanto-ongelma, joka on havaittu muuallakin, kertoo DigiPoint-hankkeesta Espoon kaupungilla vastaava projektipäällikkö Susanna Tuisku.

– Erittäin osaavaa porukkaa on työttömänä ja toisaalta taas yrityksillä olisi hirveä tarve rekrytoida osaajia, joilla on ajantasaiset taidot, Tuisku toteaa.

– Se on asia, mihin me pyrimme tällä hankkeella vaikuttamaan. Haluamme edistää työnhakijoiden hyvinvointia ja työllistymistä ja laajemmin työllisyyttä, espoolaisten yritysten hyvinvointia sekä elinvoimaa.

Työnhakijoiden digitaalista osaamista ja työelämätaitoja edistävään Espoon DigiPointiin kuuluu kaksi erilaista toteutusta ja kohderyhmää. (Lue lisää kahdesta DigiPoint-linjasta ja niiden vaatimuksista täältä.)

– Molemmissa toteutuksissa Espoon kaupunki vastaa yritysyhteistyöstä. Toisessa paketissa DigiPointilaiset tekevät ryhmässä digitaaliseen palveluliiketoimintaan liittyviä toimeksiantoja oikeille yritysasiakkaille. Heidän koulutuksessaan on mukana myös ammattikorkeakoulu Laurea.

Toisessa toteutuksessa osallistujille haetaan kumppaniyrityksien kautta projektityömahdollisuuksia, joita DigiPointiin osallistuva henkilö voi suorittaa yrityksessä työkokeiluna.

– Kumppaniyrityksellä on käytännössä joku ICT:hen liittyvä tarve ja meiltä etsitään sopivia osaajia. Tältä porukalta odotetaan syvempää ICT-osaamista, eli heillä on joko tutkinto alalta tai sitten he ovat ohjelmoineet paljon.

– Työkokeilun pohjalta on parhaassa tapauksessa mahdollisuus myös työllistyä vakituisemmin yritykseen.

“Omaa juttua” hakemassa

DigiPoint-valmennuksen yksi keskeinen piirre on se, että koulutusta ei kohdisteta pelkästään varsinaisiin digitaalisiin taitoihin tai ohjelmointiin. Substanssiosaamisen lisäksi hankkeessa kiinnitetään huomiota myös henkiseen ja sosiaaliseen tukeen sekä jaksamiseen.

– Hyvin tärkeä osa kokonaisuutta on vertaisryhmä- ja mentorointitoiminta sekä työelämävalmennus, joilla tavoitellaan sosiaalista vahvistamista. Annetaan tukea ja neuvoja henkilön omaan tilanteeseen ja työnhakuun.

Susanna Tuiskun mukaan toimintamallin taustalla on hyviä kokemuksia siitä, että vertaistukiryhmätoiminta edesauttaa jaksamista ja luo uskoa tulevaisuuteen sekä omaan pärjäämiseen.

Se on tärkeää, sillä pitkäaikainen työttömyys vaikuttaa työnhakijaan henkisesti usein negatiivisesti.

– Kyllä pitkittyvä työttömyys vaikuttaa omaan jaksamiseen ja omaan itsetuntoon. Jos lähettää vaikka sata hakemusta, eikä saa vastakaikua, niin tietenkin se tuntuu lannistavalta.

Joskus onnistumisten kierre voi kuitenkin alkaa pienestä askeleesta oikeaan suuntaan.

– Usein jo sekin auttaa, että saadaan tilanne kartoitettua. Että keksitään se oikea polku, josta askel kerrallaan pääsee eteenpäin.

Susanna Tuisku puhuu “oman osaaminen sanoittamisesta”, joka merkitsee omien vahvuuksien tunnistamista sekä kykyjen ja osaamisen konkreettista tarkastelua.

– Joskus henkilö ei itsekään tiedä, mitä oikeastaan osaa tai haluaa tehdä, mikä itseä motivoi. Että mikä on hänen “oma juttu”. Sen realistinen läpikäyminen voi olla tärkeää.

Usko tulevaisuuteen ratkaisee

– Ohjelmistoteknologia ja digiala menevät kovaa vauhtia eteenpäin. Jos osaamisesta puuttuu joku tietty palikka tai tuoreimmat tiedot, niin sekin voi tuoda haasteita työnhakuun, Susanna Tuisku kuvailee.

Silloin DigiPoint voi olla hyvä väylä myös oman osaamisen päivittämiseen ja ajankohtaistamiseen vaikka vanhemmallakin iällä.

– Tiedän omakohtaisesti miten vaikeaa on tehdä uranvaihdosta tai alanvaihdosta, hän toteaa.

– Tärkeää on aina säilyttää usko huomiseen ja tulevaan. Sitä me yritetään ryhmätoiminnallakin vahvistaa. Valaa uskoa tulevaisuuteen ja luottoa siihen, että asiat ratkeaa ja elämä kantaa, kun jaksaa yrittää.

Laajemmassa mielessä hänen mielestään DigiPointin merkitys kiteytyy siinä, miten valmennus motivoi työnhakijoita sekä edesauttaa työllisyyttä. Samalla hanke vaikuttaa suoraan suomalaisen työelämän keskeisiin kipupisteisiin.

– Tämä on mielestäni valtavan tärkeä asia, joka innostaa itseäni hirveästi. Ne ovat hienoja asioita ja työn kohokohtia, kun meidän avustuksella henkilöt työllistyvät tai löytävät oman polkunsa.

Lisätietoa:
Susanna Tuisku, projektipäällikkö
Espoon kaupunki
susanna.tuisku(at)espoo.fi
+358405541560

Teksti: DigiPoint-hanke