Cover for article 'Espoon avoimen osallisuuden malli'

Make with Espoo malli on ehdotus kaupunkitasoiseksi avoimen osallisuuden toimintatavaksi, kun kohteena on palvelukonseptien yhteiskehittäminen ja palvelujen uudelleenmuotoilu. Avoimen osallisuuden malli kuvaa yhteiskehittämisen fyysisen ja digitaalisen toimintaympäristön muodostaman kokonaisuuden sekä avoimen osallisuuden palvelusuunnitelman, jolla toimintaa pidetään yllä.

Espoon avoimen osallisuuden malli