Siirry sisältöön

Espoo hakee kumppaneita: Nopeilla kokeiluilla hyvinvointia nuorille

01.03.2018 | EspooUutiset

Kuva: Espoon kaupunki

Espoon kaupungin Nopeiden kokeilujen ohjelma hankkii arvoltaan pieniä (1 000–8 000 euroa) ja ketteriä kokeiluja, jotka tuovat innovatiivisia, digitaalisia palveluja ja tuotteita espoolaisten mielen hyvinvoinnin edistämiseksi asiakaslähtöisesti. Raamit kokeiluille antaa yksi Espoon kaupungin kehitysohjelmista, Hyvinvoiva Espoo.

Espoon Nopeiden kokeilujen ohjelmalla halutaan edistää monen toimijan yhteisiä kokeiluja ja kiihdyttää hyvien konseptien kehittymistä palveluinnovaatioiksi sekä uudeksi liiketoiminnaksi.

Ohjelmassa haetaan tarjouksia kokeiluista, jotka ovat toteutettavissa 1–3 kuukaudessa. Kokeilujen tulisi luoda uusia palveluita tai niiden aihioita espoolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Nopeissa kokeiluissa haetaan aidosti innovatiivisia ratkaisuja, joita voidaan kokeilla ja yhteiskehittää kevään 2018 aikana.

Mikä on Hyvinvoiva Espoo?

Hyvinvoiva Espoo on yksi Espoon kaupungin neljästä poikkihallinnollisesta kehitysohjelmasta 2017–2021. Sen viitekehykseksi on valittu ”Viisi keinoa elää paremmin ja pidempään” -kokonaisuus (Five ways to wellbeing), joka perustuu tutkimustietoon siitä, miten omaa mielen hyvinvointiaan ja siten myös elinvuosiensa määrää ja laatua voi lisätä. Ohjelmassa korostetaan ennaltaehkäisyn merkitystä.

Nopeiden kokeilujen kautta Espoo haluaa löytää uusia digitaalisia keinoja mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Erityisesti etsimme nuorille suunnattuja, aidosti puhuttelevia varhaisen tuen palveluja.

Nopeiden kokeilujen kierrosta toteuttaa Hyvinvoiva Espoo -ohjelman lisäksi EU-rahoitteinen 6Aika Avoimet innovaatioalustat -hanke.

Kehitä yhdessä asiakkaiden ja kaupungin kanssa

Kokeilut perustuvat yhteiskehittämisen malliin, johon osallistuu nuorten kanssa työskentelevien Espoon asiantuntijoiden lisäksi yrityksiä, yhteisöjä, oppilaitoksia sekä eri-ikäisiä palvelujen käyttäjiä. Sosiaaliset innovaatiot ovat mahdollisia yhteiskehittämisen kohteita.

Kokeilujen lähtökohta on kaupungin kehittämistarpeessa löytää uusia digitaalisia keinoja edistää nuorten mielen hyvinvointia ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Nuorilla tarkoitetaan tässä 13–22-vuotiaita.

Painotus on nuorissa, jotka pohtivat avun hakemista kaupungin tarjoamista palveluista ja ovat vielä siinä rajamailla lähestyvätkö palveluja vai eivät.

Nopeat kokeilut eivät ole väylä valmiiden tuotteiden hankinnalle, vaan niillä halutaan auttaa palvelun kehittäjiä saamaan aitoja käyttökokemuksia, luomaan uutta liiketoimintaa sekä keräämään käyttäjäpalautetta palvelun toimivuudesta ja kehitystarpeista.

Toivomme, että kokeilujen toteuttamiseen osallistuu enemmän kuin yksi toimija. Esimerkiksi siten, että kokeilussa on mukana useampi yritys ja/tai yhdistys tai korkeakoulu. Tärkeintä on, että kokeilun aikana kehittyy uutta ymmärrystä, joka vie palvelua kohti laajempaa käyttöä.

Tarjouspyyntö julkaistu Hilmassa

Yhden kokeilun hinta voi olla maksimissaan 8 000 euroa (alv. 0 %). Tarjouskierroksella valitaan 2–3 kokeilua, jotka vastaavat tarjouspyynnössä esitettyyn kehittämistarpeeseen. Kokeilujen yhteenlaskettu arvo on yhteensä enintään 25 000 euroa.

Hankinta toteutetaan Espoon kaupungin hankintaohjeen mukaisella tarjouspyynnöllä, joka on julkaistu Hilmassa. Hankinnan arvo on alle kansallisen kynnysarvon, joten siihen ei sovelleta hankintalakia.

Tarjouksia Nopeiden kokeilujen ohjelmaan voi jättää 15.3.2018 klo 14 asti. Järjestämme kiinnostuneille infon Ison Omenan palvelutorilla perjantaina 2.3. klo 9–11.

Kokeilut käynnistyvät huhtikuussa 2018.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Katja Hagman katja.m.hagman(at)espoo.fi

linkki Hyvinvoiva Espoo -ohjelmasuunnitelmaan: http://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2018434038-4-1.PDF