Siirry sisältöön

Ensimmäiset sairaalaläh­töiset tarpeet esiteltiin yrityksille

16.12.2016 | OuluTurkuUutiset

Kuva: Titam Truong

Yliopistosairaalat Innovaatioalustana -hankkeessa kehitetään toimintamallia sairaalasyntyisten innovaatioiden löytämiseksi, evaluoimiseksi ja saattamiseksi uudeksi liiketoiminnaksi. Ensimmäisiä tuloksia pitchattiin kiinnostuneille yrityksille startup-yhteisö SparkUpissa 29.11.

Turun ja Oulun yliopistosairaaloissa toteutettavan YSI -hankkeen Turun osahankkeessa kehitettyä YSI-menetelmää testataan parhaillaan Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Tavoitteena on keskustella ja havainnoida henkilökunnan kanssa sairaalan jokapäiväisestä toiminnasta ja arkisista tilanteista tulevia liiketoimintapotentiaalia omaavia kehittämistarpeita ja tuoda niitä kiinnostuneiden yritysten tietoon.

Mies ja nainen seisovat rinnatusten, mies puhuu mikrofoniin. Taustalla seinässä teksti Spark up Turku.
Kuva: Jaakko Mattila ja Katri Honkanen pitchaavat.

Ensimmäiset kartoitukset Tyksin Sydänkeskuksessa

Neljän viikon aikana loka-marraskuussa käytiin läpi kaikki Tyksin Sydänkekuksen neljä osastoa: sydänpoliklinikka, sydänvalvonta, toimenpideosasto ja vuodeosasto. Varsinaisen kartoitustyön tekivät osana opintojaan Turun yliopiston opiskelijat Katri Honkanen, Mikko Jaakkola, Nella Sarapelto ja Jaakko Mattila. Heidän tukenaan toimi innovaatiolähettiläs Eriikka Siirala eräänlaisena siltana opiskelijatiimin ja kliinisen maailman välissä.

Osastoilla vierailtiin pääsääntöisesti neljänä päivänä viikossa kolmesta neljään tuntiin kerralla. Kartoituksen tuloksena kirjattiin 82 erilaista tarvetta, joista 44 katsottiin omaavan liiketoimintapotentiaalia. Sisäisen karsinnan jälkeen valikoitui 30 potentiaalista tarvetta, joille tehtiin ulkoinen arviointi kahdeksan asiantuntijan toimesta. Arvioinnissa käytettiin Oulussa kehitettyä sähköistä alustaa, Patio-palvelua.

Marraskuun lopulla kartoitustyön tehneet opiskelijat pitchasivat tiiviissä tahdissa kaikki arvioinnin läpikäynyttä 30 tarvetta. SparkUpissa tarpeista oli kuulemassa noin kaksikymmentä kiinnostunutta yritystä.

Pitchaustapahtuman avasi Turun yliopiston erikoistutkija Janne Lahtiranta, joka kertoi hankkeesta ja kartoituksen kulusta Sydänkeskuksessa.

– Sydänkeskus oli ympäristönä suhteellisen selkeä ja siitä oli hyvä aloittaa. Seuraavaa kartoitusta ensi keväänä on suunniteltu oleellisesti toisenlaiseen sairaalaympäristöön Lasten ja Nuorten klinikalle. Mukana on mm. sairaalakoulu, joka on ihan omanlaisensa ympäristö.

Tarpeiden raportointi oli haluttu pitää napakkana; jokainen tarve on tiivistetty noin yhteen sivuun.

– Tavoitteena on antaa jotakin, mistä saa helposti kiinni, Lahtiranta totesi.

Kolmenlaisia tarpeita

Esille tulleet tarpeet voi karkeasti jakaa kolmeen ryhmään: yksinkertaisilla mekaniikkaratkaisuilla ratkaistaviin, ulkoisilla palveluilla ratkaistaviin ja tietoteknisiä keinoja vaativiin, joten liiketoimintamahdollisuuksia näissä on hyvin monen tyyppisille yrityksille.

Yhtenä havaintona oli muun muassa sairaaloissa syntyvän ns. puhtaan jätteen suuri määrä ja sen kierrätyksen tehostamisen tarve. Hankkeessa nähdään sairaalajätteen kierrätyksessä ja uudelleen hyödyntämisessä mahdollisuus jopa kiertotalouden uuteen osa-alueeseen.

Osa havainnoista oli erilaisiin hoitotilanteisiin, peseytymiseen, potilaiden siirtelyyn ja nostoihin liittyviä tarpeita, joiden toimivilla ratkaisuilla voidaan sekä parantaa potilaan kokemusta hoitotilanteesta että sujuvoittaa hoitajien työtä tai parantaa sen ergonomiaa. Esimerkkinä tästä on vaikkapa tarve löytää keino potilaan verisuoneen asennetun infuusiokanyylin ja kiinnityssiteen suojaamiseen peseytymisen aikana siten, että potilas voi käyttää molempia käsiään.

Varastokirjanpitoon, tilojen käyttöön, hälytysjärjestelmiin ja lääkejakeluun liittyvät tarpeet voidaan ratkaista mm. elektroniikan ja tietotekniikan asiantuntijoiden avulla.

Ratkaisua haetaan myös potilaan turvalliseen liikkumiseen osaston ulkopuolella. Tällä hetkellä käytössä ei ole toimivaa järjestelmää, jolla potilas voidaan tarvittaessa paikantaa ja kutsua osastolle tai jolla potilas voisi itse kutsua hoitajan ollessaan osaston ulkopuolella.

Pitchaustilaisuus sai hyvin myönteistä palautetta yrityksiltä. Tarpeiden ratkaisusta kiinnostuneet yritykset jättivät käyntikorttinsa jatkoyhteydenottoa varten. Seuraavan kartoituksen tuloksia kuullaan ensi keväänä. Mukana on uusi opiskelijaryhmä, joka jälleen pitchaa löydetyt ja potentiaalisiksi arvioidut tarpeet yrityksille.

YSI Yliopistosairaalat Innovaatioalustana -hanketta koordinoi Turku Science Park Oy ja siihen osallistuvat Turun yliopisto, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri, Oulun Yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Hanke on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa, jossa kehitetään avoimempia ja älykkäämpiä palveluita. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta. Strategiaa ja sen hankkeita rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit, muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio. Lisäksi käytetään Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta (ESR). EAKR-rahoitusta hallinnoi Uudenmaan liitto ja ESR-rahoitusta Hämeen ELY-keskus.

Lue lisää: Uusia innovaatioita terveysalalle