Siirry sisältöön

Ensimmäisen hankehaun rahoituspäätökset joulukuussa

01.12.2014 | 6AikaUutiset

Ensimmäinen 6Aika-hankehaku käynnistyi kesäkuussa 2014 ja päättyi syyskuun lopussa. Hakukierros kohdistui Avoimen datan ja Avoimien innovaatioalustojen painopisteisiin. Hakukriteerejä täsmennettiin matkan varrella siten, että toteutuksissa pitää olla mukana kaupungin organisaatioita eli käytännössä pitää toimia kaupungin y-tunnuksella. Tämä osoittautui osalle hakijoista haastavaksi annetun aikataulun puitteissa. Ensimmäinen hankehakukierros olikin vielä uuden rahoitusvälineen ja strategian toteuttamisen harjoittelua.

Ensimmäisellä hakukierroksella jätettiin rahoittajalle eli Uudenmaan liitolle ainoastaan kuutoskaupunkien yhteinen Avoimen datan kärkihanke. Lisäksi jätettiin 6Aika-strategiatoimistohanke, jonka tehtävä on koordinoida koko 6Aika-strategian toteuttamista. 6Aika-strategian johtoryhmä ehdotti hankkeiden pisteytyksen jälkeen Uudenmaan liitolle näitä hankkeita rahoitettavaksi. Uudenmaan liiton rahoituspäätöstä hankkeista odotetaan joulukuun 2014 aikana.

Kärkihankkeet avainasemassa

Kuutoskaupunkien yhteisiä strategian kolmen painopisteen niin sanottuja kärkihankkeita valmistellaan rahoittajan kanssa neuvottelumenettelynä. 6Aika-strategia mahdollistaa tämän käytännön vain rajoitetusti. Kärkihankkeet luovat edellytyksiä avoimen haun kautta tulevien pilottiprojektien toteuttamiseen ja niistä oppimisen levittämisen kaupunkeihin.

Kaikki painopisteiden pilottihaut tulevat olemaan avoimia hakuja. Tällä hetkellä valmisteluvaiheessa ovat vielä Avoimien innovaatioalustojen ja Avoimen osallisuuden -kärkihankkeet, jotka on tarkoitus jättää rahoittajalle alkuvuodesta 2015. Näistä Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen valmistelu on pidemmällä ja Avoin osallisuus -kärkihankkeen valmistelu vasta syksyllä käynnistynyt. Lisätietoja näiden kärkihankkeiden suunnitelmista julkaistaan lähiaikoina.

Seuraava hankehaku tammikuussa 2015

6Aika-koordinaattorit ja strategian ohjausryhmä valmistelevat parhaillaan seuraavaa avointa hankehakua, joka ajoittunee alkuvuoteen 2015. Tavoitteena on avata haku Avoimen datan ja Avoimien innovaatioalustojen painopistealueella. Tarkemmat hakuteemat ja kriteerit täsmentyvät tammikuussa 2015. Lähtökohtana on, että 6Aika-hakuja järjestetään keskimäärin kaksi kertaa vuodessa; alkuvuodesta ja loppukesästä. Lisätietoja seuraavasta alkuvuonna käynnistyvästä hausta julkistaan joulukuun 2014 aikana.