Siirry sisältöön

Energiatehokkuus­kumppanuus – Energia­tehokkuutta palveluna

Energy Service Company -palvelut (ESCO-palvelut) ovat palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakkaalle investointeja ja toimenpiteitä energian käytön tehostamiseksi sekä energian säästämiseksi. ESCO-palvelut ovat kunnille mahdollisuus säästää energiaa ja kustannuksia, parantaa tai hallita rakennusten sisäilmaolosuhteita ja vähentää kiinteistöjen hiilijalanjälkeä. Palvelut ovat erinomainen ratkaisu auttamaan kaupunkeja hiilineutraaliuden saavuttamisessa kiinteistökannassa.

Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa Turun ja Helsingin kaupunkien tavoitteena oli kehittää, uudistaa ja kokeilla yhdessä yritystoimijoiden kanssa uusia ESCO-palveluiden ja energiatehokkuuspalveluiden hankinnan malleja.

Tässä oppaassa niitä kutsutaan Energiatehokkuuskumppanuudeksi. Opas kokoaa yhteen oppeja uudistettujen mallien pilotoinnista sekä antaa vinkkejä hankintaprosessin vaiheiden ymmärtämiseen ja oman hankinnan toteuttamiseen. Oppaaseen on sisällytetty kommentteja eri kaupunkien toimijoilta, yrityksiltä ja esim. Motivalta. Oppaan ovat kirjoittaneet Turun, Helsingin ja Valonian toimijat.

Oppaan rakenne noudattaa energiatehokkuspalvelun hankintaprosessin vaiheita:

  1. Energiatehokkuuskumppanuus – osio antaa johtannon aiheeseen
  2. Hankinnan valmistelu – osio kertoo tiedon keräämisestä, rahoituksesta ja kohdeiden valinnasta
  3. Hankinnan suunnittelu – osio kertoo resurssoinnista, hankintamenettelyistä ja hankinta-asiakirjojen laatimisesta
  4. Hankinnan toteutus – osio kertoo kilpailutuksen eri vaiheista mm. tarjousneuvotteluista
  5. Palvelun toteutus ja seuranta – osio kertoo energiatuen hakemisesta, palvelun tulosten seurannasta ja rakennusten käyttäjien kanssa yhteistyöstä
  6. Kokemukset pilottihankkeista – osio tiivistää keskeisimmät opit hankintaprosessista ja kaupunkien kokemuksista

Energiatehokkuuskumppanuus – Energiatehokkuutta palveluna – opas (pdf)

Tulostettava versio Energiatehokkuuskumppanuus – Energiatehokkuutta palveluna – oppaasta (pdf)