Siirry sisältöön

Elinkeinoministeri hyväksyi kuutoskaupunkien 6Aika-strategian

13.06.2014 | 6AikaUutiset

Jan_Vapaavuori

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori päätti maanantaina 9.6.2014 hyväksyä kuuden suurimman kaupungin laatiman 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut -strategian EU:n rakennerahasto-ohjelmakaudella 2014–2020 toteutettavien kestävän kaupunkikehittämisen toimenpiteiden pohjaksi. Päätösasiakirja on luettavissa tästä linkistä.

6Aika-strategian hankkeita rahoitetaan ohjelmakaudella Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista kaikkiaan 39 miljoonalla eurolla (50 % kokonaisrahoituksesta). Kaupungit osoittavat näihin hankkeisiin omarahoitusta vähintään 26 miljoonaa euroa (33 %) ja valtio 13 miljoonaa euroa (17 %). Kaikki 6Aika-strategian kautta rahoitettavat hankkeet ovat vähintään kahden strategiaan osallistuvan kaupungin tai niiden alueella olevan muun toimijan yhteishankkeita. Kuuden kaupungin nimeämä strategian johtoryhmä tekee tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttäen esitykset rahoitettavista EAKR-hankkeista Uudenmaan liitolle, joka vastaa rahoitettavien hankkeiden ohjelmanmukaisuus- ja laillisuusharkinnasta.

Lisäksi kestävään kaupunkikehittämiseen kanavoidaan myös Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta ao. maakuntien päättämien rahoitusosuuksien mukaisesti. 6Aika-strategian ESR-toimenpiteiden rahoittajatahona toimii Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja Kuutoskaupunkien 6Aika-strategiasta ja sen hankehausta löytyy osoitteessa www.6aika.fi/hakutietoa.

Kuva: Valtioneuvoston kanslia, kuvaaja Laura Kotila