Siirry sisältöön

EduDigi-hankkeen tuloksia: yli 1500 oppilasta oppimispelien yhteiskehittäjinä

EduDigi-hanke kehitti uusia oppimisen sovelluksia peliteknologian avulla. Hankkeessa kehitettiin 41:ä oppimissovellusta yhdessä yritysten, oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja muiden kaupunkiyhteisön toimijoiden kesken. Oulussa Tiedekeskus Tietomaassa ja Oulun ammattikorkeakoulussa sekä Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla keskityttiin perusopetuksen oppimissovelluksiin. Metropolia ammattikorkeakoulussa kehitettiin sovelluksia ammatillista koulutusta varten.

Hankkeessa oli 21 alan yritystä mukana. Yhteiskehittämiseen Heurekassa ja Oulun Tietomaassa osallistui yli 1500 oppilasta. Lisäksi EduDigissä kehitettiin oppimispelialalle innovaatioalustaa ja yhteiskehittämisen palvelumalleja.

Lisätuki alan yrityksille tarpeen

EduDigi toi esiin sen, että oppimispeliala ja hyötypeliala tarvitsevat lisää tukea kehittymiselleen.  Alan yritykset ovat pieniä ja niiden mahdollisuudet pitkäkestoiseen tuotekehitykseen ovat niukat. EduDigissä luotiin yrityksille mahdollisuuksia kehittää tuotteitaan yhdessä oppilaitosten ja tiedekeskusten kanssa sekä toisaalta mahdollisuuksia yhteisiin, syvällisempiin tuotekehityshankkeisiin oppilaitosten kanssa.

Lue lisää hankkeen tuloksista, siitä miten alan kehittämistä voidaan jatkaa ja katso videoilta esimerkkejä kehitetyistä sovelluksista.

Lisätietoja:

Antti Laurikainen
Metropolia ammattikorkeakoulu
antti.laurikainen(at)metropolia.fi

Juha Järvinen
Metropolia ammattikorkeakoulu
juha.jarvinen(at)metropolia.fi

Anna-Maria Vilkuna
Metropolia ammattikorkeakoulu
anna-maria.vilkuna(at)metropolia.fi

Tuomas Olkku
Tiedekeskus Heureka
tuomas.olkku(at)heureka.fi

Sinikka Suutari
Oulun ammattikorkeakoulu
sinikka.suutari(at)oamk.fi

Harri Häll
Tiedekeskus Tietomaa
harri.hall(at)ouka.fi