Siirry sisältöön

EAKR-hausta 5 hanketta rahoitukseen

07.04.2017 | 6AikaUutiset

6Aika-johtoryhmä teki rahoitusesitykset EAKR-pilottihankkeista 6.4.2017 järjestetyssä kokouksessa. Uudenmaan liitolle esitetään rahoitettavaksi 5 hankehakemusta. Päätösesitykset perusteluineen julkaistaan kokouksen pöytäkirjan valmistuttua.

Syksyn 2016 EAKR-haku järjestettiin kaksivaiheisena. Ideavaihe käynnistyi 1.9. ja päättyi 7.10.16. Ideoita jätettiin 64 kpl, joista parhaat saivat sparrausta hankehakemuksen laadintaan. Varsinaisia hankehakemuksia pystyi jättämään 22.12.2016 asti. Haun teemoina olivat kiertotalous ja resurssiviisaus sekä älykkään kaupungin uudet ratkaisut.

Hankehakemuksia jätettiin 11

Määräaikaan mennessä EURA-järjestelmään jätettiin yhteensä 11 hankehakemusta. Rahoittajan tekemän yleisten kriteerien arvioinnin jälkeen kaikki hankehakemukset etenivät varsinaiseen arviointi- ja pisteytysvaiheeseen. Rahoitettavaksi esitetään 5 hanketta:

Hakemusnumero 303660: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt
Hakemusnumero 303611: Tulevaisuuden digitaaliset kaupungit ja toimijariippumaton dataintegraatioalusta palveluiden kehittämiseen
Hakemusnumero 303644: Perille asti
Hakemusnumero 303684: Opastamisen ekosysteemi
Hakemusnumero 303586: Tulevaisuuden kiertotalouspuistot

Uudenmaan liitto käy hankekonsortioiden kanssa rahoitusneuvottelut. Näiden kahdenkeskisten neuvottelujen jälkeen rahoittaja tekee juridiset rahoituspäätökset.