Siirry sisältöön

EAKR-hausta 11 hakemusta rahoitukseen

29.04.2016 | 6AikaUutiset

6Aika-johtoryhmä teki rahoitusesitykset EAKR-pilottihankkeista 14.4.2016 järjestetyssä kokouksessa. Uudenmaan liitolle esitetään rahoitettavaksi 11 hankehakemusta. Päätösesitykset perusteluineen julkaistaan kokouksen pöytäkirjan valmistuttua.

Joulukuussa 2015 avautuneessa EAKR-hankehaussa rahoitettavaksi haettiin pilotti- ja kokeiluhankkeita kaikille 6Aika-strategian painopistealueille. Haku oli auki 1.12.2015–15.1.2016.

Hankehakemuksia jätettiin 38

Määräaikaan mennessä EURA-järjestelmään jätettiin yhteensä 38 hankehakemusta. Rahoittajan tekemän yleisten kriteerien arvioinnin jälkeen varsinaiseen arviointi- ja pisteytysvaiheeseen eteni 30 hakemusta. Näistä kolme ei täyttänyt velvoitetta vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueella toimivan organisaation yhteishankkeesta. Arvioinnin ja pisteytyksen perusteella hankkeet asetettiin paremmuusjärjestykseen. Rahoitettavaksi esitettiin 11 hanketta.

Hakemusnumero 302379: EduDigi
Hakemusnumero 302271: SOHJOA – Autonominen Last mile -liikenteen fyysinen ja virtuaalinen innovaatioalusta urbaanissa ympäristössä
Hakemusnumero 302385: YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana
Hakemusnumero 302343: TRY OUT! Kiertotalouden ja cleantechin kokeilut kaupunkien ja yritysverkostojen kanssa – toimivat liiketoimintamallit esiin
Hakemusnumero 302295: Hyvinvointialan yritykset kiertoon
Hakemusnumero 302475: Kansalaisen osallistaminen innovaatioympäristöön
Hakemusnumero 302320: Tulevaisuuden ruokamaailma
Hakemusnumero 302449: Palvelurobotiikan virtuaalinen innovaatioalusta
Hakemusnumero 302439: Älykäs kaupunkivesiliikenne
Hakemusnumero 302380: Datasta oivalluksia ja bisnestä
Hakemusnumero 302446: Massadata kaupunkiympäristön ja -liikenteen kehittämisessä sekä innovaatioalustana palvelulle ja liiketoiminnalle

Uudenmaan liitto käy hankekonsortioiden kanssa rahoitusneuvottelut. Näiden kahdenkeskisten neuvottelujen jälkeen rahoittaja tekee juridiset rahoituspäätökset.