Siirry sisältöön

EAKR-haku auki: uusia ratkaisuja vähähiilisyyden edistämiseen

Kuutoskaupungit etsivät ratkaisuja hiilineutraaliustavoitteiden edistämiseen. Syksyn 6Aika EAKR-haussa haetaan hankkeita Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 erityistavoitteeseen 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.

Tärkeitä kehittämisen ja kokeilujen kohteita ovat matkailu, elämystalous, kiertotalous sekä liikkuminen ja logistiikka. Hankkeissa kehitetään älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja ja/tai palveluja, joista yrityksille syntyy uutta liiketoimintaa, ja jotka edistävät kuutoskaupunkien tavoitteita kohti hiilineutraaleja kaupunkialueita. Hankkeissa on tärkeää hyödyntää kaupunkeja kehitysympäristöinä ja ohjata kaupunkien ja kuntalaisten toimintaa kestävämpään suuntaan.

Kaksivaiheinen haku on auki 13.8.-19.11.2018.

Vaihe 1: idean jalostaminen

Jos sinulla on hankeidea, ole ensin yhteydessä kaupunkien 6Aika-kaupunkikoordinaattoreihin. He auttavat hakijoita ideoiden jalostamisessa ja sopivien hankekumppaneiden etsimisessä. 6Aika-kaupunkikoordinaattoreiden yhteystiedot

Tutustu huolellisesti hakuilmoitukseen ja hakijan oppaaseen sivustolla Rakennerahastot.fi. Lisätietoja hankehaun käytännöistä löydät myös hakuinfon 13.8. materiaaleista (tämän sivun alareunassa).

Idealomake toimitetaan Uudenmaan liiton kirjaamoon 10.9.2018 klo 14 mennessä. Lomake löytyy hakuilmoituksesta sivustolla Rakennerahastot.fi. Kaikille jätetyille ideoille annetaan kirjallinen palaute.

Vaihe 2: sparraukset ja hakemus EURA 2014 -järjestelmään

Arviointien perusteella parhaiden ideoiden esittäjät kutsutaan sparraustilaisuuksiin. Sparrauksia järjestetään seuraavina päivinä Helsingissä:

  • 22.-24.10.2018
  • 29.-31.10.2018

Sparrauksessa hyödynnetään 6Aika-vaikuttavuusmallia ja valmistautumisesta lähetetään erikseen tarkemmat ohjeet. Sparrauksessa kuutoskaupunkien edustajat ja keskitetty 6Aika-strategiatoimisto auttavat hakijoita kiteyttämään ja konkretisoimaan hankeideaa. Rahoittaja osallistuu edellä mainittuihin sparraustilaisuuksiin, näiden lisäksi rahoittajan kanssa voi sopia erillisistä Skype-sparrauksista. Mahdollisuuksien mukaan rahoittaja järjestää erillisiä verkkokoulutuksia esimerkiksi hakemusten kirjoittamisesta ja indikaattoreista.

Hankehakemus jätetään hakuun EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 19.11.2018.

Kuka voi hakea?

Kokeiluhankkeiden on rakennettava konkreettista yhteistyötä kuutoskaupunkien (Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Oulu ja Vantaa) välille. Tuensaajina voivat olla yritykset, yritysryhmät ja -verkostot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskunnat. On kuitenkin huomioitava, että maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Vain ohjelma-asiakirjassa mahdollisiksi tuensaajiksi määritellyt organisaatiot voivat toimia hakijoina ja tuensaajina.

Hankkeet ovat vähintään kahden toteuttajan yhteishankkeita, ja toimijoiden on tultava vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta.

Linkki hakuilmoitukseen Rakennerahastojen sivuilla
Linkki hakuinfon lähetykseen (tallenne 13.8.2018 )
6Aika-esitys EAKR-hakuinfossa Helsingissä 13.8.2018
Uudenmaan liiton esitys EAKR-hakuinfossa Helsingissä 13.8.2018