Siirry sisältöön

EAKR-haku auki: uusia palveluja kuutoskaupunkien alueille

Haemme kumppaneita ideoimaan ja kehittämään uusia älykkäitä palveluja ja ratkaisuja Suomen kuuden suurimman kaupungin alueille.

Aihealueina ovat:

  • kestävän kehityksen ratkaisut
  • hyvinvointia edistävät palvelut
  • yritysten kasvua tukevat palvelukokonaisuudet

Kestävän kehityksen hankkeissa kehitetään älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä palveluja. Hankkeita haetaan rakentamiseen, tilojen käyttöön, energiantuotantoon ja -tehokkuuteen, liikkumiseen sekä kiertotalouteen liittyen. Kaupungit toimivat hankkeiden kehitysympäristöinä.

Hyvinvoinnin hankkeissa edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta. Hankkeissa syntyviä palveluja ja ratkaisuja kehitetään ja testataan todellisissa käyttöympäristöissä.

Yritysten kasvua tukevat palvelukokonaisuudet. Hankkeiden tavoitteena on, että kaupunkeihin syntyy palvelukokonaisuuksia, jotka auttavat yrityksiä perustamiseen, liiketoiminnan kasvattamiseen ja innovaatioiden kaupallistamiseen liittyvissä seikoissa.

Hankkeilta odotetaan erityisesti hyötyjä yrityksille

Hankkeiden yhtenä päätavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa yrityksille. Hankkeissa kokeillaan käytännössä konkreettisia ratkaisuja ja palveluja.

Hanke hyödyntää jo aiemmin 6Aika-strategian hankkeissa kehitettyjä tuloksia, kuten kehittämiskohteisiin liittyvää dataa, yhteiskehittämisen menetelmiä ja olemassa olevia innovaatioalustoja.

Kaikissa hankkeissa on oltava toteuttajia vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta.

Ketkä voivat hakea

Hakijoina voivat olla mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, alueelliset kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset sekä osuuskunnat. Näiden EAKR-hankkeiden tulee rakentaa konkreettista yhteistyötä kaupunkien välille.

Miten haetaan

Vaihe 1: idean jalostaminen

Jos sinulla on hankeidea, ole ensin yhteydessä kaupunkien 6Aika-koordinaattoreihin. He auttavat hakijoita ideoiden työstämisessä ja sopivien yhteistyökumppaneiden etsimisessä.
Tutustu huolellisesti myös hakuilmoitukseen ja hakijan oppaaseen sivustolla Rakennerahastot.fi. Lisätietoja hankehaun käytännöistä löydät myös hakuinfon 13.9. materiaaleista.

Lyhyt kuvaus ideasta lähetetään Uudenmaan liittoon lomakkeella 14.9.-27.10.2017 välisenä aikana. Idealomake löytyy hakuilmoituksesta sivustolla Rakennerahastot.fi.

Vaihe 2: hakemus EURA 2014 -järjestelmään

Hakulomakkeet lähetetään EURA 2014 -järjestelmään 27.11. 2017–19.1.2018.
Voit lähettää hakemuksen, vaikka et osallistuisikaan ideointivaiheeseen.

Hyödynnä info ja sparraukset haun eri vaiheissa

Jo ideoinnin alkuvaiheessa saat neuvoja kaupunkien 6Aika-koordinaattoreilta.

Kaikki ideointivaiheen määräaikaan 27.10.2017 mennessä jätetyt ideat arvioidaan ja niille annetaan palaute. Parhaiden ideoiden esittäjät kutsutaan sparraustilaisuuksiin ennen EAKR-haun määräaikaa 19.1.2018. Sparraukset järjestetään 5.12., 13.12. ja 15.12. Helsingissä.