Siirry sisältöön

DuuniPolku yhdistää työllisyys- ja koulutus­palvelut uusin tavoin

Marraskuun alussa alkoi 6Aika-hanke DuuniPolku. Hankkeen päätavoitteena on uusien palvelujen ja toimintamallien kehittäminen työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistä varten.

DuuniPolku yhdistää työllisyys- ja koulutuspalveluja uusin tavoin. Toimijoiden kanssa tunnistetaan ja vastataan yhdessä työnantajilta tuleviin osaamistarpeisiin. Samalla tunnistetaan työnhakijoiden ja työmarkkinoille suuntaavien osaaminen sekä tuen tarpeet koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa. Olennaista on toimia työttömyyttä ennaltaehkäisevästi.  Näin asiakkaille tarjotaan paremmin kohdennettuja palveluita, joiden kehittämiseen ja tuottamiseen he myös osallistuvat.

”Duunipolku-hankkeen ydintä ovat kumppanuuksien hyödyntäminen ja se, että haemme ennakkoluulottomasti uusia, yhteisiä palveluja työllisyyspalvelujen ja ammatillisen koulutuksen rajapintaan. Jos onnistumme, suurimpina hyötyjinä ovat asiakkaat”, sanoo kehitysjohtaja Mika Itänen Tampereen kaupungin työllisyyspalveluista.

Hankkeen tavoitteena on tarjota työllistymisen tukitoimia pilotoitavien palveluiden muodossa yhteensä noin 870 asiakkaalle. Asiakkaista noin 64 prosenttia on nuoria, alle 30-vuotiaita, joko työttömiä tai työttömyysuhan alaisia. Tulostavoitteena on, että asiakkaista vähintään puolet löytää hankkeen kautta jatkopolun koulutukseen, työelämään tai muuhun omaa työllistymistavoitettaan tukevaan toimenpiteeseen.

DuuniPolku-hankkeen päätoteuttaja on Tampereen kaupunki. Muut osapuolet ovat Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Metropolia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki ja Oulun kaupunki.

Hanke päättyy lokakuun lopussa 2019 ja sen budjetti on 1 571 429 euroa.

Hymyilevä nainen ja mies istuvat työhuoneessa rinnatusten tietokoneen äärellä, taustalla ikkuna ja pihamaisemaa.
Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut löytyvät nyt myös Tredun tiloista Sammonkadun ja Santalahdentien toimipisteistä. Kuvassa omavalmentajia.

Lisätietoja:
Anne Kumpula
projektipäällikkö
Tampereen kaupunki
puh. 040 160 2398, anne.kumpula(at)tampere.fi

6aikaduunipolku.fi
@duunipolku