Digipoint-toimintamallin sosiaalinen vaikuttavuus Turussa

Cover for article 'Digipoint-toimintamallin sosiaalinen vaikuttavuus Turussa'

Julkaisussa tarkastellaan Digipore 6Aika-hankkeen sosiaalista vaikuttavuutta Turussa. Vaikuttavuuden arvioinnilla tarkoitetaan hankkeen aikaansaaminen lopputulosten ja muutosten tarkastelua.

Digipoint-malli tarjoaa työttömille turkulaisille mahdollisuuden päivittää osaamisensa vastaamaan työelämän vaatimuksia, tukee työelämävalmiuksien kehittämisessä ja opintojen kartuttamisessa.

Digipoint-toimintamallin-sosiaalinen-vaikuttavuus-Turussa