Siirry sisältöön

DigiPoint-koulutuksesta valmistuneet työllistyvät ja suuntaavat opiskelemaan

Laurean Digipoint-koulutuksesta valmistuneiden kommentteja koulutuksen hyödyistä. Kuva: Laurea-ammattikorkeakoulu.

DigiPoint-hankkeessa Laurea-ammattikorkeakoulun osatoteutuksen järjestämän ensimmäisen koulutusjakson valmistumispäivää vietettiin 11.5.2021. Päivän aikana 15 espoolaista ja vantaalaista opiskelijaa esittelivät ennakoinnin ja palvelumuotoilun työkaluin tehtyjen yritystoimeksiantojen kehitysratkaisut ja saivat erinomaista palautetta toimeksiantajilta.

DigiPoint-hankkeessa tarjotaan muun muassa työelämä- ja digitaitojen sekä ennakoinnin ja palvelumuotoilun koulutusta nuorille ja korkeakoulutetuille työnhakijoille. Laurea-ammattikorkeakoulun tarjoamien koulutusten opetussisällöt on yhteiskehitetty työelämän osaamistarpeiden perusteella Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä yhteistyöyritysten kanssa. Opiskelua tuetaan kaupunkien ryhmäohjauksella sekä yritysten ryhmämentoroinnilla. Tavoitteena on opiskelijoiden pääsy opiskelemaan tai työskentelemään kehitystehtäviin digitaalisessa ympäristössä.

Opiskelut aloitettiin marraskuussa 2020 ja ne kestivät puoli vuotta. Koulutuspaketin keskiössä olivat yrityskumppanien Eduixin, Molnixin, Popitin, Kierrätyskeskuksen ja BearIT:n määrittämät kehitystehtävät, joissa opiskelijat harjoittelivat tiimityöskentely-, digi- ja projektihallintataitojaan sekä sovelsivat ennakoinnin ja palvelumuotoilun menetelmiä.

Erityistä koulutuksessa oli, että vallinneesta pandemiasta johtuen, se suoritettiin kokonaan verkossa.

”Osa tiimiläisistä ei koskaan tavannut kasvotusten. Olinkin yllättynyt, miten luontevasti ja sujuvasti ryhmät kuitenkin käyttivät verkkotyökaluja kuten MIRO:a ja Teamsia ryhmätyöskentelyssä. Voikin sanoa, että COVID:sta johtuen digitaidot saatiin vielä paremmin haltuun”, ynnää Outi Kinnunen, Laurean palvelumuotoilun opettaja.

Hankkeen aikana apurahatutkijaksi työllistynyt Jouni koki DigiPoint-koulutuksen edistäneen omaa ammatillista kehittymistään: ”Tämä oli hieno matka. Tulen varmasti käyttämään ennakoinnin ja palvelumuotoilun työkaluja tulevassa tutkimushankkeessani.”

DigiPoint-hankkeen aloittaminen syksyllä 2020 ei Laureassa kuitenkaan sujunut ongelmitta. Pandemian takia hanke ja koulutus pääsivät käynnistymään neljä kuukautta myöhässä. Valmistelua leimasi kiire. Huolimatta alkuvaikeuksista valmistuneet opiskelijat ovat varsin tyytyväisiä koulutuspakettiin. Jo kolme opiskelijaa on työllistynyt ja usea suunnittelee aloittavansa korkeakouluopiskelut lähitulevaisuudessa.

Espoo ja Vantaa aloittavat seuraavan DigiPoint-koulutuksen haun kesällä 2021 ja itse koulutus kestää syyskuusta 2021 helmikuuhun 2022.

Lisätietoja:

Pasi Hario, projektipäällikkö
Laurea amk
pasi.hario(at)laurea.fi
puh. 040 6309 106

DigiPoint-hanke Laurea-ammattikorkeakoulun sivuilla

Teksti: Laurea/DigiPoint