Siirry sisältöön

DigiPoint helpottaa työllistymistä digialalle – huomiota myös sosiaalisiin tekijöihin

Kuva: Pexels

DigiPoint-hanke kehittää työnhakijoita varten väyliä digialan työpaikkoihin ja koulutukseen. Hanke pyrkii vaikuttamaan työnhakijoiden etenemismahdollisuuksiin vahvistamalla myös heidän sosiaalisia taitojaan ja elämänhallintaansa. Monilla olisi digitaitojensa puolesta hyvät mahdollisuudet löytää töitä tai koulutuspaikka, mutta arjenhallintaan liittyvät haasteet ja puutteelliset työelämätaidot estävät tämän. ”Aloitamme työpajat, joissa tuetaan koulutus- ja työelämävalmiuksia nuorilla, jotka ovat ilman työtä tai koulutusta ja tarvitsevat tähän lisätukea”, projektipäällikkö Oskari Orvasto Turun kaupungilta kertoo.

Korkeakouluopetukseen DigiPoint aikoo tuottaa joustavia opiskelumahdollisuuksia. ”Kehitämme Digikampus-palvelua, jossa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voi suorittaa joustavasti ja lisätä osaamista työmarkkinoita varten. Digikampuksen kylkeen on suunnitteilla fyysinen, mahdollisesti myös digitaalinen, yhteistoimintatila, jossa tarjotaan kevyttä, fasilitoitua vertaismentorointia ohjelmistoalasta kiinnostuneille”, Orvasto sanoo.

Hanke tekee yhteistyötä ohjelmistoalan yritysten kanssa työmahdollisuuksien löytämiseksi ja mentorointimallin kehittämiseksi. Yritysten osaamistarpeet huomioidaan myös koulutusten kehittämisessä.

Digiporen työlle jatkoa

DigiPoint täydentää aiemman Digipore 6Aika-hankkeen työtä laajentamalla Digiporen kohderyhmiä ja pyrkimällä vaikuttamaan laajemmin työnhakijoiden kokonaistilanteeseen eli kohentamalla heidän sosiaalisia taitojaan, arjen hallintaansa ja ylipäätään elämäntilannettaan.

Turun kaupunki koordinoi DigiPointia, hankkeessa ovat mukana myös Espoon kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto Helsingistä, Laurea ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki. DigiPoint jatkuu vuoden 2021 loppuun ja budjetti on 1 342 594 euroa.

Lue lisää DigiPoint-hankkeen tavoitteista

Lisätietoja
Oskari Orvasto
projektipäällikkö
Turun kaupunki
puh. 040 616 3529, oskari.orvasto(at)turku.fi