Siirry sisältöön

DigiPoint antaa kipinöitä digialalle työllistymiseen

Kuva: Pexels

Työnhakijat opiskelevat digitaalisia taitoja ja hakevat omaa polkua työelämään tai jatkokoulutukseen DigiPoint-hankkeen toteutuksissa. Samalla myös usko omaan osaamiseen ja tulevaisuuteen kirkastuu.

DigiPoint-hankkeessa neljä suomalaista kaupunkia ja kaksi ammattikorkeakoulua etsivät uusia ratkaisuja joihinkin suomalaisen työelämän tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista haasteista.

Miten löydetään mielekkäitä uraväyliä alanvaihtajille? Kuinka järjestää korkeakoulutus niin, että se palvelee työn murroksen vuoksi jatkuvasti muuttuvaa ja pirstaloituvaa työelämää?

Entä miten autetaan ja rohkaistaan näköalattomia nuoria löytämään oma urapolku? Mistä löydetään uutta työvoimaa osaajapulasta kärsivälle IT-alalle?

Muun muassa nämä suuret yhteiskunnalliset kysymykset ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun kaupunkien sekä Metropolian ja Laurean ammattikorkeakoulujen DigiPoint-osatoteutusten tärkeimpiä teemoja.

Turussa haetaan uusia alkuja ja suuntia

Turun DigiPoint-toteutus auttaa nuoria tutustumaan digialaan ja omiin mahdollisiin urapolkuihin. Toiminta tapahtuu työpajaryhmässä, joka kootaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevista 16–29-vuotiaista turkulaisista.

– Pyrimme luomaan työpajassa onnistumisen kokemuksia ja uskoa omaan pärjäämiseen. Tämä on sellainen uusien alkujen ja uusien suuntien etsimisen paikka, kuvailee projektipäällikkö Oskari Orvasto.

Orvasto kertoo, että olennaista Turun DigiPointissa on nuoren oman motivaation ja innostuksen herättely tulevia opintoja tai työelämää kohtaan. Jo pelkkä oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden havaitseminen ja sanoittaminen voi merkitä paljon.

Työelämätaitojen kehittymisen lisäksi lopputuloksena on uusia näköaloja omaan tulevaisuuteen ja kokonaisvaltaisesti parempi ote omasta arjesta. Työpajassa saa apua myös oman elämänhallinnan ja mielekkäiden arkirutiinien muodostamisessa.

– Emme pyri kouluttamaan valmiita koodareita, vaan siihen, että jokaiselle löytyisi oma suunta ja innostus. Me annamme työpajalaisille käsitystä siitä, että mitä digialalla on ylipäänsä mahdollista tehdä.

Vertaistuen merkityksellisyys korostuu Espoon DigiPointissa

Espoon kaupunki on tunnistanut saman digialaan liittyvän kohtaanto-ongelman, kertoo DigiPoint-hankkeesta Espoon kaupungilla vastaava projektipäällikkö Susanna Tuisku.

– Samaan aikaan erittäin osaavaa porukkaa on työttömänä ja toisaalta taas yrityksillä olisi hirveä tarve rekrytoida osaajia, joilla on ajantasaiset taidot, Tuisku toteaa.

Siksi väliin tarvitaan viestikapuloita ja viestinviejiä. Sellaiseen rooliin Espoon kaupunki pyrkii DigiPoint-hankkeella.

– Samalla haluamme edistää työnhakijoiden hyvinvointia ja työllistymistä sekä laajemmin espoolaisten yritysten hyvinvointia sekä elinvoimaa.

Espoon DigiPointiin kuuluu kaksi erilaista toteutusta ja kohderyhmää. Toisessa paketissa tehdään ryhmässä digitaaliseen palveluliiketoimintaan liittyviä toimeksiantoja oikeille yritysasiakkaille. Heidän koulutuksessaan on mukana myös ammattikorkeakoulu Laurea.

Toisessa toteutuksessa osallistujille puolestaan haetaan kumppaniyrityksien kautta projektityömahdollisuuksia, joita DigiPointiin osallistuva henkilö voi suorittaa työkokeiluna.

Kaikkia DigiPoint-toteutuksia ja valmennuksia yhdistävä piirre on se, että koulutusta ei kohdisteta pelkästään varsinaisiin digitaalisiin taitoihin tai esimerkiksi ohjelmointiin. Tämä toteutuu myös Espoossa.

– Hyvin tärkeä osa kokonaisuutta on vertaisryhmä- ja mentorointitoiminta sekä työelämävalmennus, joilla tavoitellaan sosiaalista vahvistamista. Annetaan tukea ja neuvoja henkilön omaan tilanteeseen ja työnhakuun.

Vantaalla tuotetaan omia sisältöjä VR-maailmaan

Pelit ovat pääosalle Vantaan DigiPointin työpajalaisista hyvin tuttu ja mielekäs toimintaympäristö. Siksi on luonnollista että työpajan sisällöissä hyödynnetään pelillistämistä.

Vantaalla DigiPoint-ohjaajana työskentelevä Joonas Kaskisaari on luonut työpajalaisten käyttöön Unity-pelimoottorilla vapaasti muokattavissa olevan virtuaalitodellisuusmaailman. Se on kuin tyhjä kangas, johon työpajalainen saa itse vapaasti tuottaa erilaisia asioita omien kiinnostuksiensa pohjalta.

– Peleissähän on aina hirveästi erilaisia elementtejä. Tuonnekin maailmaan voi tehdä 3D-objekteja, musiikkia tai vaikka funktioita. Se tarjoaa valtavan katalogin erilaisia osaamisaiheita, joita voi vapaasti lähteä opiskelemaan ja toteuttamaan.

Samalla nälkä kasvaa syödessä. Pikku hiljaa työpajan aikana saattaa alkaa kuin huomaamattaan tehdä yhä vaativampia tehtäviä.

– Kun tekee vaikka hahmodesignin, haluaa tehdä seuraavaksi sen 3D:nä. Sen jälkeen haluaakin animoida sen hahmon ja niin edespäin, Kaskisaari kuvailee.

– Osa DigiPointin ideaa on se, että se antaa vapaat kädet toteuttaa jotain sellaista, mikä itseä kiinnostaa ja motivoi. Jotakin missä on ehkä pidempään halunnut kehittyä.

Helsingissä yrityskumppanit antavat oikeita toimeksiantoja

Digitalents Helsingin perusidea on simppeli: työtön työnhakija tulee palkkatukityöntekijänä osaksi tiimiä, joka saa tehtäväkseen monipuolisia tilaustöitä oikeasta työelämästä.

– Meillä pääsee tekemään työtä, jossa oma osaaminen kehittyy. Eikä pelkästään substanssiosaaminen, vaan myös laajemmin työelämätaidot ja oma itseluottamus, kertoo DigiPoint-hankkeen projektikoordinaattori Jaakko Hyytiä.

Erilaisia tiimejä Digitalentsissa on yhteensä kolme: ICT:hen, mediaan ja sovelluskehittämiseen erikoistuneet ryhmät.

– Niiden toimeksiannot tulevat sekä yrityksiltä että Helsingin kaupungilta. Esimerkiksi tällä hetkellä ryhmissä kehitetään Helsingin kaupungille monia digitalisaatioon liittyviä asioita.

Tiivis yhteistyö kaupungin ja paikallisten yritysten kanssa takaa sekä mielekkäitä työtehtäviä että valmiita kontakteja potentiaalisiin työnantajiin. Yritysyhteistöiden kautta voi parhaassa tapauksessa työllistyä suoraan tilauksen tehneeseen yritykseen.

– Tai sitten yhteisistä projekteista voi muuten saada arvokasta käytännön kokemusta, Hyytiä toteaa.

Ammattikorkeakoulut mahdollistavat tuetun opiskelun

Pääkaupunkiseudun DigiPoint-toteutusten kumppanina kaupunkien rinnalla toimivat ammattikorkeakoulut Metropolia ja Laurea. Myös korkeakoulujen näkökulmasta joustavien reittien luominen kohti työelämää on tärkeä tavoite ja haaste.

– Pidän tätä valtavan tärkeänä hankkeena. Nyky-yhteiskunnassa on oltava valmis oppimaan jatkuvasti, jotta pärjää, toteaa Metropolian lehtori Matti Oosi.

– Lisäksi asiassa on myös sosiaalinen aspekti. Aina ihmiset eivät valitse omaa elämäntarinaansa itse. Eteen voi tulla ulkopuolisia haasteita, kuten esimerkiksi terveydelliset ongelmat.

Opintojen suorittajien elämäntilanne ja työllistymisen esteet pyritään DigiPoint-hankkeessa huomiomaan mahdollisimman yksilöllisesti. Vertaistukea ja sosiaalista turvaverkkoa opiskelun ympärille luodaan esimerkiksi opintopiiritoiminnalla.

– Työttömyys vaikuttaa usein negatiivisesti jaksamiseen ja omaan itsetuntoon. Kun se venyy pitkäkestoiseksi, voi käsitys itsestä ja omista kyvyistä vähitellen alkaa hämärtyä, kertoo hankkeesta Laureassa vastaava projektipäällikkö Pasi Hario.

Sekä Harion että Oosin mielestä parasta DigiPointissa on se positiivinen innostus ja itseluottamus, joka opiskelijoihin vähitellen syttyyy oman motivaation ja päämäärän kirkastuessa.

– Mielestäni olemme saaneet aikaan hyviä tuloksia. On hienoa nähdä, miten osa innostuu opiskelemaan hyvinkin tavoitteellisesti. Välillä joutuu jopa rauhoittelemaan, että ei yritetä haukata liian isoa palaa kerrallaan, Oosi sanoo.

Lisätietoja:

Oskari Orvasto
DigiPoint-hankkeen projektipäällikkö
Turun kaupunki
oskari.orvasto(at)turku.fi
puh. 040 616 3529

Teksti: DigiPoint-hanke

Lue lisää DigiPointista:

Turun DigiPoint tarjoaa uusia alkuja ja suuntia
Espoossa DigiPoint tuo yhteen yritykset ja digialasta kiinnostuneet työnhakijat
Digitalents Helsinki antaa uutta vauhtia omalle työpolulle
Laurea hakee täsmäkoulutuksia työelämän tarpeisiin – ja opettaa “tulevaisuusmuotoilun” saloihin
Metropolia tarjoaa Digitalents Helsingin työntekijöille mahdollisuuden tuettuun opiskeluun
Vantaan DigiPointissa painetaan omien taitojen “päivitä-nappia”