Siirry sisältöön

CoHeWe-hanke: ikäihmisten asiantuntijuus tärkeää lihaskuntoutusratkaisun valinnassa

09.12.2019 | TampereUutiset

Miten voidaan tukea ikäihmisten lihaskuntoharjoittelua kotona ja myös mitata harjoittelun onnistumista? Tähän haasteeseen etsittiin yrityksiltä ratkaisumalleja kokeiltavaksi osana Co-created Health and Wellbeing -hanketta.

Hyvän lihasvoiman ylläpitäminen on ikääntyneelle tärkeää, jotta hänen toimintakykynsä säilyisi. Asiantuntijoiden kanssa oli määritelty asiakastarvetta jo aiemmin syksyllä ja siitä julkaistiin tietopyyntö. Alustavien arvioiden perusteella markkinavuoropuheluun kutsuttiin kolme erilaista ehdotusta. Tilaisuudessa etsittiin teknologista ratkaisua, joka parantaisi kotona asuvan ikääntyneen lihaskuntoa ja sitä kautta auttaisi kotona asuvia ikäihmisiä selviytymään arkipäiväisistä askareistaan. Ratkaisut arvioi raati, joka koostui ikäihmisistä ja kuntoutuksen ammattilaisista.

Kehittäminen kiinnostaa ikäihmisiä

Ikäihmiset tuovat valintaprosessiin sekä elämäkokemusta että tietoa ikäistensä elämästä. Antti Lähde toteaa, että teknologian kehittyessä on tärkeää pitää ikäihmiset mukana. Vaikka robotiikka ja muu teknologia yleistyy, inhimillinen hoiva on korvaamatonta.

”Ei voida toimia niin, että ensin tulevat robotit ja sitten ihmiset”, Lähde summaa. ”Hoivaihmisten eli hoitajien, lääkärien ja jumppareiden pitää olla lähellä, ja tukena voidaan käyttää teknologiaa.”

Lähde kertoo, että jo työelämässä kenkäteollisuuden johtavassa asemassa yhdessä asioista päättäminen oli hänelle tärkeää, ja samanlaista toimintaa haluaa jatkaa myös eläkkeellä.

”Minua on aina kiinnostanut tekniikka ja varsinkin uusi tekniikka”, kertoo Ensio Näriäinen, joka oli Tampereen kaupungin ensimmäinen tietohallintopäällikkö.

Lähde, Näriäinen ja Eeva-Liisa Moilanen löydettiin raatiin Tampereen Kotitorin Laitetorin asiakkaista. Laitetorilta voi lainata hyvinvointiteknologiaa ja apuvälineitä, ja sieltä saa myös käyttöopastusta. Tampereen Vanhusneuvoston edustajana raadissa oli kasvatustieteiden tohtori, dosentti Maija-Liisa Nikki. Vanhusneuvostolta pyydetään lausuntoja ja edustusta ikäihmisiä koskevissa asioissa. Arviointitilaisuus oli kokemusasiantuntijoiden mukaan onnistunut ja jokainen sai äänensä kuuluviin.

Harkintaa kaikilta kanteilta

Taysin HealthHUBissa pidetyssä arvioinnissa oli mukana myös Tampereen kaupungin kotikuntoutuksen fysioterapeutteja ja palveluohjaajia. Kun ratkaisua arvioidaan erilaista lähtökohdista ja näkökulmista, onnistuneen valinnan mahdollisuudet kasvavat. Raati pohti esimerkiksi, millaisia laitteita ikäihmisen kotiin täytyy asentaa ja kuinka helppo niitä on käyttää. Jos laitteessa on puettavia osia, pukemisen ja riisumisen pitää olla vaivatonta, muuten laitetta ei tule käytettyä.

Erityisesti fysioterapeutit tutkivat, millaiset ratkaisun käyttömahdollisuudet ovat eri liikkeiden ja liikeratojen kannalta ja miten hyvin kuntoutus onnistuu. Paljon keskusteltiin myös siitä, miten kuntoutusta motivoidutaan tekemään. Pelilliset ratkaisut ja kilpailu voivat innostaa harjoittelemaan. Yhtenä tarkastelunäkökulmana oli tuotteen kypsyysaste: kuinka paljon kehittämistä sen tehokas käyttö vaatisi.

Tarve edellä hankintoihin

Palvelulinjapäällikkö Sirkku Miettinen Tampereen kaupungin kotihoidosta kertoo, että CoHeWe-hanke on tuonut hankintoihin tarvelähtöisyyden. Yrityksen tarjoaman valmiin tuotteen sijaan pyydetään ratkaisua johonkin tunnistettuun tarpeeseen.

”Näin tuotetta voidaan muotoilla yhdessä yrityksen kanssa”, Miettinen kuvailee. ”Tarkoituksena on kehittää yhdessä tarpeenmukaisia ja kohderyhmälle parhaimpia teknologisia ratkaisuita.”

Hankkeessa on tehty jo tätä ennen muutamia kokeiluja ja yhteiskehittämistä. Miettisen mukaan usein jäykäksi arvosteltu kaupunkiorganisaatio sopii hyvin yhteen kokeiluajattelun kanssa.

”Kokeilussa on tärkeää, että tieto kulkee ja tiedetään, mihin kokonaisuuteen kokeilu kytkeytyy”, Miettinen toteaa. ”Kaupunkiorganisaation omat toimintatavat ja vastuujaot varmistavat, että viestit liikkuvat ja päällekkäistä työtä ei tule tehtyä.”

Kokeiluissa mukana olevat ammattilaiset pääsevät kehittämään omaa työtään, ja samalla saattaa syntyä yleisempääkin innostusta kehittämiseen ja uusien ratkaisujen löytämiseen muissakin työtehtävissä.

CoHeWe-hanke on Tampereen, Helsingin, Oulun ja Vantaan kaupunkien yhteisprojekti, jossa kehitetään yritysten roolia innovatiivisina hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteistoimijoina yhdessä kaupunkien, tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa yhtenäistetään kokeilutoimintaa yhteisten palvelukokeilujen ja yhteiskehittämisen mallien avulla. Hanke on osa 6Aika-hankekokonaisuutta ja se saa tukea Euroopan kehittämisrahastolta.

Teksti: Anna-Mari Martikainen/Tampereen yliopistollinen sairaala