Siirry sisältöön

CityGeoModel – rakentamisen maa- ja kallioperämallien määrittelyjä

CityGeoModel – avoin geotietomalli kaupunkeihin -hankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa luomalla paremmat lähtökohdat kaupunkien geotiedon avoimelle ja vapaalle käytölle sekä saada sitä kautta aikaiseksi säästöä yhteiskunnan suunnittelun ja rakentamisen kustannuksissa.

Selvityksessä on ehdotus geotietojen harmonisoimisesta, kokoamisesta ja mallintamisesta. Selvityksessä käydään myös läpi kansainvälisiä käytössä olevia tai kehitettäviä tietomalleja, joissa on esitetty rakentamisen ja maankäytön suunnittelun maa- ja kallioperään liittyviä määrittelyjä.

Selvityksen (2017) ovat tehneet Ossi Ikävalko, Hilkka Kallio, Marit Wennerström, Maarit Saresma, Asta Harju, Jouni Ylönen, Jori Lehtikangas,
Rodrigo Coloma ja Marko Toropainen.

CityGeoModel – rakentamisen maa- ja kallioperämallien määrittelyjä