Turku

6Aika-hankkeet on kytketty Turussa osaksi kaupungin strategiaa ja kilpailukyky- ja hyvinvointiohjelmia. Hankkeilla tehdään näkyviksi kaupungin kärkihankkeita, kuten Smart and Wise Turkua. 6Aika tukee myös Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteiden saavuttamista.

Kaupunkikoordinaattori

Cover for article 'Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen'

Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen

Asiantuntija
Turun kaupunki
puh. 050 559 0239
anna-mari.sopenlehto-jokinen(at)turku.fi

Hankkeet

Tutustu 6Aika-hankkeisiin, joissa on toimijoita Turun alueelta.

6Aika on osa Turun kaupungin strategiaa ja kehittämistä

Kuva: Sara Malve-Ahlroth

Turussa 6Aika-hankkeet on kytketty kaupungin strategiaan sekä kilpailukyky- ja hyvinvointiohjelmiin. Hankkeet ovat 6Ajan moottoreita ja Turussa 6Aika-hankkeilla tehdään näkyviksi kaupungin kärkihankkeita, kuten Keskustakehittämistä, Kupittaan Tiedepuistoaluetta ja Smart and Wise Turkua. 6Aika tukee myös Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteiden saavuttamista.

Turun kaupunki on kehittänyt 6Aika-strategian avulla uudenlaisia tapoja tehdä yhteistyötä ja avannut kaupungin rajapintoja muille toimijoille. Toisaalta 6Aika-hankkeet ovat edistäneet yhteistyötä myös kaupungin sisällä yli toimialarajojen. Hankkeiden tekemä yhteistyö yritysten kanssa on vaatinut kaupungilta valmiutta toimintojen avaamiseen. Kaupunkiympäristöt toimivat tällöin alustoina yritysten palvelujen kehittämiselle.

Kuva: DHL

6Aika-tekemiset näkyvät mm. Skanssin kaupunginosan rakentamisessa, Vierailukeskus Joen toteutuksessa, Aurajokirannan ja keskustan kaupunkiopasteissa, Ylimaarian uudenlaisessa älykoulurakennuksen suunnittelussa, Topinpuiston kiertotalouskeskuksen yritysyhteistyössä sekä Puutorin ja keskusta-alueen vähähiilisissä tavarajakelujen kokeiluissa. Turussa on tartuttu myös nuorten työllisyyden edistämisen mm. tunnistamalla yrityslähtöisiä koulutus- ja valmennustarpeita ja vastaamalla näihin tarpeisiin koodausosaamisen kehittämisellä.

Haluamme kehittää Turun kaupunkia entistä älykkäämmäksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin ja tarjota yrityksille kehitysmahdollisuuksia. Tästä pidämme kiinni myös jatkossa.

Lue lisää Turun 6Aika-toiminnasta kaupungin sivuilta.