Siirry sisältöön

Helsinki

Helsingissä 6Aika-strategia edistää kokeilevaa ja ennakkoluulotonta yritysyhteistyötä, jossa kaupunki toimii yritysten kokeilualustana ja kehittämiskumppanina. Suurten kaupunkien moniulotteisten haasteiden ratkaiseminen tarjoaa yrityksille globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia.

Kaupunkikoordinaattori

Hanne Laasonen

Hankeasiantuntija
Helsingin kaupunki
puh. 040 193 8461
hanne.laasonen(at)hel.fi

Helsingin tulosjulkaisu

Helsingistä on tullut 6Aika-hankkeiden myötä aikaisempaa ketterämpi tarttumaan uusiin kehittämismahdollisuuksiin, ja strategian kautta on edistetty myös osaamiskeskittymien ja yritysekosysteemien kehitystä. Kaupungin ja yritysten yhteisessä kehittämisessä ja lukuisissa kokeiluissa on paneuduttu eri teemoihin ja tilanteisiin niin sosiaali- ja terveydenhoidossa, ilmastokysymyksissä, koulumaailmassa kuin vaikkapa peliteollisuudessa. Tutustu julkaisuun Katsaus 6Aika-strategian tuloksiin Helsingissä (pdf).

Hankkeet

Tutustu 6Aika-hankkeisiin, joissa on toimijoita Helsingin alueelta.

Maailman toimivin kaupunki rakennetaan yhdessä

Kuva: Helsingin kaupunki, Ilkka Ranta-aho

Helsingissä 6Aika-strategia kehittää ja laajentaa elinkeinopolitiikan toteutustapoja. 6Aika-strategian kautta tuetut hankkeet ovat kehittäneet kaupungin roolia yritysten innovaatiokumppanina. Hankerahoituksella on vahvistettu alueen korkeakoulujen toimintaa ja tuettu kaupunkilaisten osaamista ja työllistymismahdollisuuksia.

Merkittävä osa Helsingissä rahoitetuista hankkeista on lisännyt kaupungin yksiköiden valmiutta toimia kokeilu- ja kehittämisympäristönä osana yritysten tuotekehitysprosesseja. Yrityksille on järjestetty kokeilumahdollisuuksia mm. kouluissa, katuympäristössä, kaupungin kiinteistöissä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Yritysten tuotekehitystä tuetaan avaamalla kaupungin tuottamia tietovarantoja, keskittämällä kokeilutoimintaa kaupunginosiin, kuten Kalasatamaan ja Jätkäsaareen, sekä esittämällä yrityksille kaupungin tarpeisiin perustuvia kehityshaasteita.

6Aika-strategian vaikutuksesta Helsinkiin ollaan luomassa pysyvää alustamaisen yritysyhteistyön toimintamallia. Kaupunki haluaa tukea innovatiivisten yritysten tuotekehitystä tarjoamalla kokeilumahdollisuuksia aidoissa ympäristöissä ja palveluiden loppukäyttäjien kanssa. Referenssi Helsingissä tehdystä kokeiluprosessista voi avata yrityksille vientimahdollisuuksia.

Alustamainen yritysyhteistyö auttaa yrityksiä ja kaupunkia kehittämään tuotteita ja palveluita, jotka voivat ratkaista tulevaisuuden haasteita esimerkiksi liikkumiseen, oppimiseen ja palveluasumiseen liittyen. Kaupunkiympäristössä tehtävät kokeilut kytkeytyvät luontevasti Hiilineutraali Helsinki 2035- toimenpideohjelman tavoitteisiin, joiden toteuttaminen edellyttää kaupungin ja yritysten tiivistyvää kumppanuutta.

6Aika-strategia on syventänyt kuutoskaupunkien yhteistyötä ulkoisen hankerahoituksen hyödyntämisessä ja verkottanut eri sisältöjen parissa työskenteleviä henkilöitä keskenään. 6Aika-strategia on ollut Helsingille arvokas mahdollisuus oppia muiden kaupunkien kokemuksista ja lisätä kehittämistyön tehokkuutta ja vaikuttavuutta yhteistyöllä.

6Aika Helsingin kaupungin sivuilla