Siirry sisältöön

Espoo

Espoo avaa kaupungin palvelutuotantoa uusille ideoille, jotka tulevat palvelujen käyttäjiltä ja yrityksiltä. Pisimmälle on päästy koulujen ja yritysten kiihdytetyn yhteiskehittämisen projektissa, jossa koulut ovat avanneet oviaan yrityksille palvelujen kokeilemista ja yhteiskehittämistä varten.

Kaupunkikoordinaattori

Johanna Lyytikäinen

Ohjelmapäällikkö
Espoon kaupunki
puh. 040 723 1833
johanna.lyytikainen(at)espoo.fi

Hankkeet

Tutustu 6Aika-hankkeisiin, joissa on toimijoita Espoon alueelta.

Espoo kasvaa kestävästi

Kuva: Espoon kaupunki

Espoossa kaikki palvelujen kehittäminen kytketään Espoo-tarinan eli kaupungin strategian toteuttamiseen ja palvelujen tuottavuuden parantamiseen.

Erityisesti liikkuminen, oppiminen ja kestävä kehitys koetaan tärkeiksi teema-alueiksi, joiden kehittämiseen tarvitaan koko kaupunkiyhteisön panos ja osaaminen ja joiden kehittämiseen liittyy valtavasti liiketoimintamahdollisuuksia.

Espoo kasvaa ja kehittyy vauhdilla. Verkostomainen kaupunkirakenne luo hyvän pohjan kestävälle kasvulle. Kiinnostavia ympäristöjä kaupunkiyhteisön yhdessä tekemiselle ja uusille palveluille ovat erityisesti

  • Länsimetron kasvu- ja kehityskäytävä eteläisen Espoon alueella
  • kestävän kehityksen kaupunginosa Kera rantaradan varrella
  • maisemallisesti ainutlaatuinen Rantaraitti.
Kuva: Espoon kaupunki/Pasi Hornamo, Summit Media

Espoo haluaa avata ja altistaa kaupungin palvelutuotantoa uusille ideoille, tulivat ne sitten palvelujen käyttäjiltä tai yrityksiltä. Espoon 6Aika-toiminnassa on päästy pisimmälle koulujen ja yritysten kiihdytetyn yhteiskehittämisen projektissa, jossa koulut ovat avanneet oviaan yrityksille palvelujen kokeilemista ja yhteiskehittämistä varten.

6Aika on vahvistanut Espoon kaupungilla käsitystä siitä, millaiseen toimintaan ulkopuolista rahoitusta kannattaa kohdentaa. Se on erityisen tärkeää silloin, kun painitaan uusien asioiden parissa ja tarvitaan kaupunkiorganisaation ulkopuolista osaamista.

Myös kehitystyön tavat ovat uudistuneet. Kokeilemalla ja pilotoimalla kehittäminen on espoolaisille jo hyvin luonteva tapa kehittää, sekä kaupungin sisällä että yhteistyössä yritysten kanssa. Asukkaiden ja muiden asiakkaiden tarpeita on tunnistettu uudella tavalla mm. tekoälyn avulla.

6Ajan tuloksia hyödynnetään laajasti eritasoisessa kehittämisessä ja uusissa hankkeissa. Tuloksia on koottu yhteisen Make with Espoo -konseptin alle. Se sisältää erilaisia avoimia työkaluja kehittäjille, mutta on myös kutsu kehittämään yhdessä Espoon kanssa.

Lisätietoja

Espoo-tarina
Innovatiivinen Espoo
Make With Espoo -työkaluja kehittäjien tueksi