Siirry sisältöön

Carbon Neutral Tourism vähentää matkailun päästöjä datan avulla

Kuva: Shutterstock

Uusi 6Aika-hanke Carbon Neutral Tourism pureutuu keinoihin, joilla vähennetään hiilidioksidipäästöjä matkailualalla. Hanke kehittää matkailualan eri osa-alueilta kertyvästä datasta älykkäitä ratkaisuja ja uusia toimintamalleja. Lisäksi hanke kohentaa matkailualan toimijoiden ymmärrystä hiilijalanjäljestä ja jalanjäljen konkreettisista pienentämistoimista.

“Kartoitamme aluksi globaaleja kestävän matkailun määritelmiä ja suosituksia hiilidioksidipäästöjen mittaamiselle. Kartoituksen perusteella valitsemme hankkeessa käytettävän mittariston ja selvitämme, millaisia datalähteitä hiilijalanjäljen ja energiankulutuksen vähentämiseen on saatavilla. Tämän jälkeen rakennamme älykästä data-alustaa, yhteiskehittämällä sitä alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa”, projektipäällikkö Jonna Pitkänen Helsingin kaupungilta kertoo.

Pirstaleisuus haasteena

Carbon Neutral Tourism toteuttaa mukana olevien kaupunkien ja kaikkien 6Aika-kaupunkien yhteisiä hiilineutraaliustavoitteita tarttumalla matkailualaan, jota ei ole aiemmin lähestytty kokonaisuutena sen pirstaleisuuden vuoksi. Hanke vastaa myös matkailualan yritysten ja julkisten toimijoiden tarpeeseen löytää älykkäitä ratkaisuja datan keräämiseen ja hyödyntämiseen alalla.

Hanketta koordinoi Helsingin kaupunki, muut osapuolet ovat Forum Virium Helsinki, Turun kaupunki ja Visit Tampere. Hanke lähti käyntiin maaliskuun alussa ja jatkuu ensi vuoden loppuun saakka. Budjetti on 899 423 euroa.

Lue lisää Carbon Neutral Tourism -hankkeen tavoitteista

Lisätietoja:
Jonna Pitkänen
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
puh. 040 1950 306, jonna.pitkanen(at)hel.fi