Biokaasua -Käsikirja kaasukäyttöisten ajoneuvojen hankinnan ja käytön tueksi

Cover for article 'Biokaasua -Käsikirja kaasukäyttöisten ajoneuvojen hankinnan ja käytön tueksi'

Liikkumiseen ja kuljetuksiin haetaan ympäristöystävällisempiä vaih- toehtoja esimerkiksi vähäpäästöisten polttoainevalintojen kautta. Tämän käsikirjan tarkoituksena on jakaa tietoa yrityksille ja julkisille organisaatioille biokaasukäyttöisen ajoneuvokaluston hankinnan ja käytön tueksi. Käsikirja on toteutettu Oulun ja Turun ammattikorkea-koulujen yhteistyönä 6Aika CircVol-hankkeen puitteissa. Käsikirjan sisältö pohjautuu selvitykseen ”Kaasunkäyttöisen kaluston teknistalou-dellisethankinta- ja muunnosmahdollisuudet”, jonka ovat laatineet FM Ritva Imppola Oamkista sekä insinööri Ville Annunen ja insinööri Panu Aho Turun AMKista.

Biokaasua-Biokaasun-liikennekäytön-opas