Siirry sisältöön

Avoin data poikii liiketoimintaa ja innovaatioita

30.11.2015 | Uutiset

keksi_helsingin kaupunki_loft helsinki

Helsingin avoin data on kaupungille kertyvää tietoa, jota avataan ulkopuolisille tahoille hyödynnettäväksi maksutta. Esimerkiksi yritykset, kehittäjäyhteisöt ja tutkijat voivat käyttää tietovarantoja omiin tarkoituksiinsa. Datapohjaiset sovellukset ja palvelut ovatkin kovassa kasvussa, sillä sen avulla voidaan luoda innovaatioita ja uutta liiketoimintaa.

– Tarjolla oleva data sisältää digitaalisessa muodossa esimerkiksi tilastoja, karttoja, kuvia, taloustietoja ja 3D-malleja. Tuottajien käyttöön avataan vain julkisia tietoja eli kenenkään yksityisyydensuoja tai yleinen turvallisuus eivät vaarannu, Forum Viriumin kehityspäällikkö Hanna Niemi-Hugaerts kertoo.

Avointa dataa hyödyntäviä toteutuksia on monenlaisia erilaisista sovelluksista kehittäjäyhteisöjen luomiin uusiin palveluihin. Mielenkiintoiseen malliin voi pian tutustua esimerkiksi Kalasataman Living Labissa, jonne tulee 3D Renderin toteuttama virtuaaliesitys alueen tulevaisuudesta. Malli on toteutettu hyödyntäen Helsingin kaupungin kiinteistöviraston avointa 3D-data-aineistoa.

Seudullinen tieto helposti saatavilla

Pääkaupunkiseudulla julkisen sektorin avoimet datat on koottu Helsinki Region Infoshare -palveluun, joka on kaikkien vapaasti käytettävissä. Data on tarjolla muodossa, jota on helppo käsitellä tietokoneohjelmistoilla.

– Tavoitteena on, että suomalaiset ratkaisut ottaisivat avoimen datan avulla markkinoilla jalansijaa myös globaalisti. Samalla Suomesta rakentuu niin kotimaisille kuin ulkomaalaisillekin yrityksille houkutteleva pilotointipaikka, koska tarjolla on laadukasta dataa, koulutettua käyttäjäkuntaa sekä hyvä tekninen infra, Niemi-Hugaerts kuvailee.

Tavoitteena vientikelpoinen liiketoiminta

Datan avaamista ja hyödyntämistä kehitetään Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistyönä. Työn alla on avoimen datan ja rajapintojen lisäksi kaksi muutakin painopistealuetta: avoimet innovaatioalustat sekä avoin osallisuus ja asiakkuus. Helsingissä Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen osatoteutusta vetää Tietokeskus.

Avoimen datan käytön tehostamiseksi yritykset halutaan mukaan yhteistyöhön kertomaan omista tarpeistaan sekä avaamaan soveltuvin osin omaa dataansa muiden käyttöön. Tarkoituksena on edistää yritysten innovaatiotoimintaa ja synnyttää uutta, kansainvälisesti vientikelpoista liiketoimintaa.