Siirry sisältöön

Tuloksia: Avoin data ja rajapinnat

Yksi Avoin data ja rajapinnat -hankkeen tuloksia oli yhteistyön syveneminen kuutoskaupunkien kesken. Kuva Avoin data -tiimin yhteistapaamisesta Tampereelta kesäkuussa 2017.

Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu avasivat yhdessä julkisia datojaan 31.12.2017 päättyneessä Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa. Tavoitteena oli luoda datan avaamiselle yhteisiä toimintamalleja, avata harmonisoituja ohjelmointirajapintoja ja edesauttaa avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnassa. Työtä tehtiin eri kaupungeissa yhtä aikaa ja samalla tavalla. Sen tuloksena sekä kaupunkien että kaupunkien ja yritysten välinen yhteistyö lisääntyi merkittävästi. Kärkihankkeen päätyttyä datan avaaminen jatkui osana kaupunkien perustoimintaa.
Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen eteneminen aikajanalla. Vuonna 2014 alkoi toimintamallien suunnittelu, järjestettiin ohjausryhmän yhteiset työpajat ja jätettiin kärkihankehakemus. Vuonna 2015 julkaistiin databusiness.fi -sivusto ja avoimen datan pilotit käynnistyivät. Vuonna 2016 laadittiin yhteiset rajapintamääritelmät ja datan avaus-suunnitelmat. Lisäksi uudistettiin databusiness.fi -sivusto ja järjestettiin DataBusiness Challenge -kilpailu. Vuonna 2017 sidosryhmäyhteistyö tiivistyi, avoimen datan kokeilut käynnistyivät, järjestettiin databusiness-kiertue ja luotiin yhteinen dataportaali.

Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen tuloksia

  • Kaupungit avasivat hankkeen aikana yli 500 datasettiä ja rajapintaa.
  • Kaupungit rakensivat harmonisoidut päätös-, palaute-, tapahtuma- ja resurssirajapinnat. Rajapintojen kautta jaetaan kaikki tieto kaupunkien tapahtumista (Linked Events) ja esimerkiksi kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksistä.
  • Kaupungit rakensivat dataportaalialustan, joka kerää yhteen kaupungeissa tarjolla olevan datan, dokumentit, käyttöohjeet ja metadatan.
  • Koulutuksiin ja konsultointeihin osallistui yli 100 yritystä. Lisäksi hanke tuotti kuusi startup-yritystä.
  • Yli 150 avoimen datan sovellusta tuotettiin yrityksissä, oppilaitoksissa ja innovaatiokilpailuissa.
  • Yli 600 opiskelijaa osallistettiin.

Yhteistyön ja tietoisuuden lisääminen merkittäviä tuloksia

  • Avoin data ja rajapinnat -kärkihanke levitti tietoisuutta avoimesta datasta, lisäsi siihen liittyvää osaamista sekä kaupunkien välistä yhteistyötä ja kaupunkien yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kanssa.
  • Kärkihankkeen aikana kaupungeissa alkoi merkittävä toimintakulttuurin muutos.


Infograafi-esite 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeesta vuosina 2014-2017.

Infograafi Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen tuloksista (pdf)

Avoimen datan visio

Vuonna 2018 avoimesta datasta on tullut vakiintunut toimintamalli kaupungeissa, siitä parin vuoden kuluttua tietovarantojen avaaminen on automaattista ja vuonna 2025 kaupungit ovat dataohjautuvia, jolloin ne hyödyntävät ja yhdistelevät eri tietolähteitä.

Raportti: 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen tuotosten, tulosten ja vaikutusten arviointi.

Tutustu Avoin data ja rajapinnat -loppuraporttiin (pdf)

Kaupunkien dataportaalit

Avoimen datan ja rajapintojen esitesarja: oppaita, suosituksia, selvityksiä

Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen päätoteuttajana toimi Tampereen kaupunki, ja sitä koordinoi Business Tampere. Osatoteutuksista vastasivat Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Oulun kaupunkien lisäksi Forum Virium  Helsinki, Turku Science Park ja Varsinais-Suomen liitto. Aikavälillä 1.7.2014–31.12.2017 toteutetun kärkihankkeen kokonaisbudjetti oli 8 100 000 euroa.

Lisää Avoimesta datasta ja rajapinnoista: Databusiness.fi

Lisätietoja:
Matti Saastamoinen
hankepäällikkö
puh. 040 820 4610
matti.saastamoinen(at)gofore.com

Joonas Dukpa
projektipäällikkö, Tampereen kaupunki
puh. 040 806 3245
joonas.dukpa(at)tampere.fi