Asiakkuusperustaisen tietojohtamisen viitekehys

Cover for article 'Asiakkuusperustaisen tietojohtamisen viitekehys'

Asiakkuusperustaisen tietojohtamisen viitekehys avaa uudenlaisia ajattelumalleja ja -tapoja lähestyä kunnan tavoitteiden asetantaa, toiminnan johtamista ja kehittämistä asiakkuus- ja tietoperustaisesti sekä palvelutuotannon, palvelujen järjestämisen, asiakkuuksien hallinnan että asiakkuuksien ohjauksen ja optimoinnin tasoilla.

Asiakkuusperustaisen tietojohtamisen viitekehys