Asiakaslähtöiset ja voimaannuttavat palvelut

Cover for article 'Asiakaslähtöiset ja voimaannuttavat palvelut'

Tampereen osahankkeessa kehitettiin ammattiin
valmistuvien nuorten työllistymisen ja itsensätyöllistämisen taitoja ja
mahdollisuuksia sekä vahvistettiin opetus- ja ohjaushenkilöstön
työuraohjauksen taitoja. Kohderyhmänä olivat toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuvassa olevat opiskelijat sekä nuoret työnhakijat. Erityisenä kohderyhmänä olivat opiskelijat, joilla on vaikeuksia edetä opinnoissa ja haasteita työllistymisessä.

Asiakaslähtöiset ja voimaannuttavat palvelut