Siirry sisältöön

Arviointi osaksi kokeilujen suunnittelua ja toteutusta: käsikirja kokeilujen kehittäjälle

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeen koostamassa käsikirjassa käydään läpi kokeilujen arvioinnin ja toteuttamisen hyviä käytänteitä. Mukana on erilaisia case-esimerkkejä hankkeen aikana tehdyistä kokeiluista. Käsikirja on tarkoitettu oppaaksi kokeiluja toteuttaville ja aiheesta kiinnostuneille tahoille, kuten kaupungeille, yrityksille tai hankkeille. Hankepartnereista Turun ammattikorkeakoulu koosti käsikirjan.

Arviointi osaksi kokeilujen suunnittelua ja toteutusta: käsikirja palvelujen kehittäjälle (pdf)