Alykkaan-kaupunkivesiliikenteen-ratkaisut-ja-mahdollisuudet

Cover for article 'Alykkaan-kaupunkivesiliikenteen-ratkaisut-ja-mahdollisuudet'

Hankkeen yhtenä konkreettisena ta- voitteena oli valmistella ja edesauttaa autonomisen matkustajalautan kehittämistä ja käyttöönottoa lähitulevaisuudessa. Hankkeessa selvitettiin lautan toteuttamisen ja operoinnin kannalta oleellisia kysymyksiä sekä tutkittiin ja testattiin käytännön ratkaisuja.

Alykkaan-kaupunkivesiliikenteen-ratkaisut-ja-mahdollisuudet